پایگاه خبری الف - آخرين عناوين :: نسخه کامل http://alef.ir/ Thu, 27 Apr 2017 13:15:41 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://alef.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری الف http://alef.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Thu, 27 Apr 2017 13:15:41 GMT 60 آشنايي با دانش تنفس http://alef.ir/vdcfj0djmw6dv1a.igiw.html?462943 «آناتومي تنفس» نویسنده: بلاندين كاله ژرمن مترجم: فريده فلسفي ممقاني ناشر: مثلث، چاپ اول 1395 288 صفحه، 25000 تومان شما می‌توانید کتاب «آناتومی تنفس» را تا یک هفته پس از معرفی با ۱۰ درصد تخفیف از فروشگاه اینترنتی شهر کتاب خرید کنید. **** كتاب «آناتومي تنفس» اثری است كه تلاش كرده با زباني ساده و قابل فهم براي خوانندگان علاقه مند، حجم قابل توجهي از اطلاعات نظري و البته كاربردي مربوط به تمرين هاي حركتي را ارائه کند. بلاندين كاله ژرمن استاد دانشگاه والنسيا در اسپانيا است؛ او در اين كتاب با توجه و تمركز خاص و ويژه اي به مباحث مربوط به ديافراگم و فيزيولوژي حجم هاي تنفسي اشاره دارد، اما افزون بر این ، قفسه سينه ، مجاري تنفسي و عضلات دخيل در تنفس را هم مورد مطالعه قرار مي دهد. كاله ژرمن تمام جنبه هاي آناتوميك حركت هاي تنفسي را با در نظر گرفتن نيروهاي داخلي و خارجي مؤثر در تنفس تحليل كرده، انواع اصلي حركت هاي تنفسي و مراحل آن را بررسي نموده و در اين خصوص، 30 نوع حركت مختلف را شرح داده است. تصاوير اين كتاب توسط نويسنده ترسيم شده كه اين امر نشان دهنده توانمندي و حساسيت كاله ژرمن در ارائه حالت ها و احساس پيچيده در عمل تنفس است. كتاب آناتومي تنفس تلاش مي كند نيازهاي استادان، دانشجويان و علاقه مندان به مطالعه دانش حركت، تنفس و نحوه كاربرد آنها را در درمان هاي جسماني، تربيت بدني، روان شناسي، علوم ورزشي و هنرهاي نمايشي برآورده سازد. گفته مي شود، تنفس عملي است كه با دم و بازدم، يعني مبادله اكسيژن و دي اكسيد كربن در بدن شكل مي گيرد. شايد تنفس، عملي بديهي و آشكار به نظر برسد؛ آنچنان كه از اين كنش انساني و حيواني به عنوان كنش غير ارادي كه بدون خواست فرد يا جانور و به صورت خودكار صورت مي‌پذيرد، ياد مي كنند. در اين خصوص بايد گفت كه تنفس عمدتاً فعاليتي نهاني است و چنان با حيات انسان پيوند خورده كه غالباً كسي متوجه آن نمي شود. اين شايد به آن دليل باشد كه تنفس با فعاليت هاي ديگري از قبيل: راه رفتن، حرف زدن و خوردن همراه است. ما از وجود اعمال بسياري كه با ريتمي منظم در بدن صورت مي گيرند، بي اطلاعيم. اعمالي مانند: چرخه منظم دستگاه گوارش، دوره هاي خواب  و بيداري، گردش خون در بدن و گردش موادي كه توسط غدد لنفاوي ترشح مي شوند. تنفس هم درست مانند اين رفتارها، غيرارادي مي باشد. تنفس دقيقاً مانند ضربان قلب در سطح اندام هاي داخلي صورت مي گيرد ولي برعكس قلب، عضلات و قسمت هاي معيني از استخوان ها و مفاصل را نيز درگير مي كند. تنفس را نمي توانيم از اين اندام ها منفك كنيم. بنابراين، تنفس از طريق برقراري ارتباط بين دو سطح صورت مي گيرد؛ سطح اندام ها و سطح حركات. ازاين رو، تنفس عملي قابل كنترل است. اگرچه مديريت سامانه عصبي بر يكي از اين دو سطح، محدوديت هايي را اعمال مي كند. علاوه بر اين، عمل تنفس، تأثيرات متقابل بين اين دو سطح را امكان پذير مي سازد. يعني از يك سو، عملي عمدتاً ناخودآگاه و غيرارادي است كه افراد مي توانند آگاهانه و ارادي از طريق ايجاد تغيير در نحوه تنفس، به شيوه هاي گوناگون آن را تحت تأثير قرار داده و در بسياري از سطوح، به نتايج چشمگيري دست پيدا كنند. مشاهده حركات و هماهنگي آن ها، زمينه ساز مطالعه درخصوص سازوكار و آناتومي تنفس بوده است. اين مشاهدات، تأثير فراواني بر نويسنده كتاب به هنگام مطالعه معنادار تنفس بر عملكرد و حالت هاي حركتي داشته است. آگاهي او، به طور خاص هم در گوناگوني هاي عمل تنفس و هم در زمينه حركات تلفيقي و تركيبي بدن، بيشتر شده است. به زعم نويسنده، گاهي دو حركت با هم تلفيق مي شدند، گاهي كارآيي شان، مستقل از يكديگر بود و گاهي برعكس عمل مي كردند. كشفيات و مطالعات علمي كاله ژرمن هنگامي كه در رشته فيزيولوژي تحصيل مي كرد، در كنار پرسش و پاسخ هاي فراوان در طول گذراندن دوره ها، همراه با توجه ويژه به تكنيك ها و شيوه هاي آوايي، موجب شد تجربيات پربارتري در اين زمينه دستگير نويسنده شود. به نحوي كه براي او روشن شد كه تنفس از ناشناخته ترين جنبه هاي كاركرد بدن است كه با باورهاي نادرست و نا به جايي عجين شده است. مثلاً گروهي بر اين باور هستند كه انبساط شش ها، باعث باز شدن قفسه سينه مي شود و گروهي نيز تصور مي كنند كه در طول تنفس، ديافراگم به سمت بالا حركت مي كند و حتي اندام ها را نيز با خود به بالا مي كشاند.  در اين خصوص بايد گفت كه تقريباً عموم مردم، دم را حركتي رو به بالا مي دانند. علاوه بر اين، در بين شيوه هاي گوناگون كاركرد بدن، قوانيني وجود دارند كه بر پايه شواهد مستحكم و استواري قرار نگرفته اند. مثلاً عده اي مي پندارند دم مفيدتر از بازدم است. در حالي كه برخي ديگر خلاف اين عقيده را دارند. طي سال هاي اخير، نويسنده كتاب شاهد آن بوده است كه تنفس شكمي را در برنامه هاي تلويزيوني آموزش مي دادند و درخصوص آن معتقد بودند كه اين نوع تنفس، مفيدتر از تنفس سينه اي است، زيرا باعث گردش بهتر هوا در بدن مي شود.    كاله ژرمن همچنين عنوان مي كند، گروهي بر اين باور هستند كه تنها تنفس دنده اي بايد انجام شود. وي در اين خصوص معتقد است كه هيچ يك از اين تكنيك هاي تنفسي، به خودي خود نه زيان آورند و نه تنها تكنيك درستي كه مي شود به كار برد. فقط بايد تكنيك با دقت انتخاب شود. نويسنده هدف اصلي از نگارش اين كتاب را كمك به درك دانش عمومي و عمل تنفس، هم از جنبه نظري و هم عملي عنوان مي كند. در مباحث نظري اين كتاب نيز خوانندگان مي آموزند كه تنفس چگونه روي مي دهد و چگونه تغيير مي كند. همچنين، نويسنده تلاش كرده است تا در بخش آناتوميك، خوانندگان را با ساختارهاي شركت كننده در حركت هاي تنفسي آشنا سازد و نيروهاي دخيل در تنفس و نحوه عملكرد اين نيروها را در انجام روش هاي خاص تنفسي تشخيص بدهد. تعدادي از اين نيروها را كه نيروهاي فيزيولوژيكال هستند، مربوط به بخش آناتوميكي دانسته و ساير نيروها را مربوط به خارج از بدن عنوان نموده است. در بخش ارائه جنبه هاي عملي نيز تمريناتي مربوط به آماده سازي بدن براي انجام روش هاي خاص تنفسي و همين طور، آموزش چند تكنيك رايج تنفسي براي تقويت سامانه تنفس مدنظر قرار گرفته است. نويسنده در بخش پيش گفتار كتاب و فصل اول، با عنوان مشاهدات اوليه در عمل تنفس به مفاهيم ذيل مي پردازد: تنفس داخلي  و خارجي، تنفس: در نگاه اول، حركتي همواره يكسان، دو شكل از تنفس، حجم هاي تنفسي و سرعت تنفس. بخش اول كتاب كه به مقوله صفحات آناتوميكي تنفس مي پردازد، شامل فصول دوم تا هشتم آن است. در اين فصول نيز به ترتيب مفاهيمي ذيل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد: نقش استخوان بندي در تنفس، اندام هاي تنفسي، عضلات تنفسي، نيروهاي اصلي شركت كننده در تنفس، نيروهاي تأثيرگذار بر حجم هاي تنفسي، روابط موجود ميان ساختارهاي شركت كننده در تنفس و بالأخره، بررسي و تحليل انواع اصلي تنفس. در بخش دوم كتاب هم كه شامل فصل نهم آن مي شود، تمريناتي با اين عناوين براي خوانندگان ارائه شده است: آماده شدن براي تمرين هاي تنفسي، دم ديافراگم، دم دنده اي و بازدم هاي شكمي. ]]> کتاب Thu, 27 Apr 2017 08:31:25 GMT http://alef.ir/vdcfj0djmw6dv1a.igiw.html?462943 مطالبه جدی اصلاح طلبان از روحانی به روایت عارف http://alef.ir/vdcdf90o9yt09s6.2a2y.html?466316 رییس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بر لزوم مطالبه جوانگرایی در دولت دوم حسن روحانی تأکید کرد. به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در همایش طرح مطالبات نسل جوان که صبح امروز (پنج‌شنبه) از سوی ستاد جوانان و دانشجویان اصلاح‌طلبان تهران در سالن همایش‌های رایزن برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس جمع‌بندی عملکرد دو دهه ۷۰ و ۸۰، به راهبردی در دهه ۹۰ رسیدیم که چون مهمترین مسأله آن منافع ملی و توجه به شرایط و موقعیت کشور بود تا به حال گام‌های درستی برداشتیم و تصمیمی معقول و منطقی را در سال ۹۲ اتخاذ کردیم که مسیر را برای راهبردهای ما هموار کرد. وی افزود: ما در اسفند ۹۴ گام دوم را طی کردیم و اکنون در راستای گام سوم هستیم که تکلیفی جدی برای سازندگان کشور است. نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اصلاح‌طلبان همواره سرمایه گفتمان اصلاحات بوده‌اند، ادامه داد: من همواره به این افتخار کرده‌ام که جوانان از ما جلوتر هستند و مردم هم از ما مدعیان سیاسی خیلی جلوترند. جوان‌ها حقیقتاً هدایت کننده دستاوردها هستند و امروز ما گامی را پیش رو داریم که از گام دوم مهم‌تر است و باید مسیر را ادامه دهیم. خوشبختانه گام‌های اول را درست برداشته‌ایم زیرا عملکرد ما ریشه در گفتمانی داشت که آن هم ریشه در انقلاب دارد و البته ظرفیت گفتمان اصلاحات فراتر از عملکرد ما اصلاح‌طلبان است و ما باید این ظرفیت را در خدمت مردم قرار دهیم. البته کوتاهی و مشکلاتی هم داشته‌ایم. عارف با بیان اینکه راهبرد اصلی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ادامه مسیر سال ۹۲ است، یادآور شد: ما دستاوردهای ارزشمندی را شاهد بودیم. حضور آقای روحانی در دور دوم در راستای ادامه مسیر سال ۹۲ است که مسیر درستی بود و شوراهای شهر به عنوان دستاورد دولت اصلاحات و بخشی مترقی از قانون اساسی برای ما حایز اهمیت است. توصیه ما این است که از هیچ شورای شهری غافل نشویم. البته تهران برای ما مهم است اما نباید از شوراهای دیگر غافل شویم. وی ادامه داد: ما افتخار می‌کنیم که پوسترچسبان جوانان باشیم. چرا که نقش و سهم جوانان را ارزشمند و بی‌بدیل می‌دانیم. همچنین زنان ۵۰ درصد جامعه هستند و ما نمی‌توانیم از این سرمایه غافل باشیم؛ بلکه معتقدیم که باید در برخی رویدادهای سیاسی از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم. شوراهای شهر باید دربرگیرنده افراد متخصص، دردمند و آشنا به مسایل شهری باشند. رییس شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان با اشاره به پروسه چهار مرحله‌ای تعیین لیست شوراها، اظهار کرد: به دلیل حساسیت شورای شهر تهران بستن لیست نهایی شورای تهران بعد از طی مراحل پیش‌بینی شده به عهده شورای عالی سیاست‌گذاری خواهد بود. عارف با بیان اینکه گفتمان اصلاحات باید از احزاب استفاده کند، ادامه داد: ما باید به سمت حرکت حزبی برویم. اگر امروز احزاب شکل گرفته بودند ما نیازی به حرکت جبهه‌ای نداشتیم. اما به هر حال باید در حرکت جبهه‌ای از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم. برخی افراد در چارچوب احزاب نمی‌گنجند لذا بعضاً باید احزاب گذشت کنند تا با خرد جمعی بتوانیم مسیر را ادامه دهیم. البته سعی خواهیم کرد حتی الامکان این کار بر مبنای شایسته‌سالاری پیش برود. این نماینده مجلس با اشاره به شرایط سال‌های اول دهه ۹۰ و پس از انتخابات سال ۸۸ تأکید کرد: ما از این مرحله عبور کرده‌ایم اما خطری مهمتر از آن درون جریان اصلاحات داریم که باید مراقب باشیم. اجماع ارزشمندی که در انتخابات سال ۹۴ کارآیی‌اش را نشان داده باید در این مرحله هم ادامه داشته باشد و آن را به عنوان یک دستاورد ارزشمند قدر بدانیم. ما اثر «تَکرار» را در انتخابات دیدیدم و سعی می‌کنیم در انتخابات پیش رو نیز در جریان تهیه لیست بر اساس ضوابط و به دور از سهم‌خواهی پیش برویم. رییس فراکسیون امید مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما باید به عنوان یک مطالبه جدی جوانگرایی را از دولت آقای روحانی در دوره دوم بخواهیم. در شوراها هم اگر جوانان شایسته‌ای وارد شوند می‌توانند بعدها در مناصب بعدی خدمت کنند و قطعاً این نگاه را با توجه به تخصص افراد دنبال خواهیم کرد. ]]> انتخابات ۹۶ Thu, 27 Apr 2017 08:30:22 GMT http://alef.ir/vdcdf90o9yt09s6.2a2y.html?466316 میرسلیم: ریاست دولت آغاز نوکری کردن برای مردم است http://alef.ir/vdcb80baarhb0fp.uiur.html?466314 نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: رسیدن به ریاست در دولت یعنی آغاز نوکری کردن و خالصانه برای مردم فدا شدن؛ باید کسانی را انتخاب کنیم که چنین نیتی داشته باشند در غیر این‌صورت راه به جایی نخواهیم برد. به گزارش فارس، همایش ستادهای مردمی «سید مصطفی میرسلیم» نامزد حزب موتلفه اسلامی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سالن شهید لاجوردی موسسه شهدای موتلفه اسلامی برگزار شد. میرسلیم در این دیدار با بیان اینکه ما که صحبت از حق می‌کنیم، این حق را در قانون اساسی خود متجلی می‌بینیم، اظهار کرد: مردم حق دارند بگویند آنچه ما به آن رای مثبت دادیم چه شد و شما مسئولان جمهوری اسلامی چه کردید؟ مردم حق دارند به مسئولان بگویند به اصول قانون اساسی آنگونه که باید نپرداختید. وی افزود: اگر امروز وصیت امام خمینی(ره) را بازنگری کنید، خواهید دید که بسیاری از فقرات آن مغفول مانده و اجرا نشده است. نامزد حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه طی سال‌های گذشته به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری کم توجهی شده است، گفت: برادران ما وقتی دیدند به سیاست‌های کلی نظام عنایت لازم صورت نگرفته است، در سال 95 تصمیم گرفتند که بدنبال احقاق حقوق برجای مانده مردم بیافتند و من را نیز بعنوان سرباز این راه انتخاب کردند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: من هیچگاه بدنبال فریب‌کاری نبودم و نیستم و اعتقادی به دادن وعده‌های رای‌آور ندارم. اگر من صحبت از اشتغال جوانان کردم، افتخار دارم که طی سالهای تدریس در دانشگاه به دانشجویان خود گفته‌ام که اگر در درس من موفق باشید، قبل از اینکه فارغ التحصیل بشوید شما را در صنعت مشغول بکار خواهم کرد. میرسلیم افزود: وجود تمام مفاسد، ناهنجاری‌های رفتاری و تضعیف بنیان خانواده در جامعه به مشکل رکود و اشتغال برمی‌گردد. وی با بیان اینکه دلیل انتقاد ما به سیاست‌های دولت یازدهم از روی خیرخواهی بوده است، تصریح کرد: من با تمام دولت‌ها از دولت موقت بازرگان تا دولت آقای روحانی برای اعتلای نظام اسلامی همکاری کردم و هیچگاه بخاطر گرایش‌های سیاسی دست از خدمت برنداشتم. نامزد حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری با تاکید براینکه من عاشق خدمت کردن در نظام جمهوری اسلامی هستم و به آن مباهات می‌کنم، گفت: هیچگاه بدنبال قدرت نبوده ام و هرجایی هم در 38 سال گذشته مقامی داشتم و متصدی کاری بودم، درواقع از من دعوت کردند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: اگر کسی بخواهد بخاطر دنیا بدنبال این مناصب باشد، گرفتار دنیا خواهد شد چنانکه بسیاری را می‌بینیم که گرفتار همین ظواهر شدند و فساد اقتصادی، رشوه و اختلاس به بار آوردند. میرسلیم در ادامه افزود: افرادی که شایستگی‌های اخلاقی ندارند، برای تصدی مسئولیت‌ها در جمهوری اسلامی مناسب نیستند. سیاستمداری می‌تواند کشورش را به پیش ببرد که با مردم خود روراست و صادق باشد و اگر هم اشتباه کرد صادقانه آن را به مردم گزارش دهد و عذرخواهی کند. وی گفت: من زمانی که تصدی وزارت ارشاد را برعهده داشتم، نمایندگان مجلس به دلیل انتشار برخی کتاب‌های مبتذل از سوی بعضی ناشران من را بازخواست کردند، درحالی که بنده به آنها اعتماد کرده بودم ولی آنها برای پر کردن جیب خودشان از اعتماد من سواستفاده کردند. من در آن مقطع خدمت نمایندگان مجلس گفتم ابتدا در پیشگاه خداوند استغفار کرده و ثانیا از نمایندگان مردم عذرخواهی می‌کنم. نامزد حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: دلیلی ندارد اگر امروز اشتباهی رخ می‌دهد ما به آن اشتباه پافشاری کنیم و بگوییم اشتباهی رخ نداده است؛ مردم هم می‌فهمند و هم احساس می‌کنند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ما شعار راستی و درستی را انتخاب کردیم به این دلیل بود که راه پیشرفت کشور بدست کسانی که اهل راستی نباشند، دنبال نخواهد شد. میرسلیم اظهار کرد: اگر گاهی من در نقد برخی سیاستمداران مطلبی را عرض می‌کنم، قبل از آن بصورت مکتوب و با دلسوزی تمام خدمت آنها طرح کرده‌ام. وی گفت: من به همه نامزدهای انتخاباتی احترام می‌گذارم و از شما اعضای ستادهای مردمی هم می‌خواهم اگر برخی در این ایام انتخابات به من جفا کردند، شما به آنها بی احترامی نکنید. نامزد حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: اجازه بدهیم در این کشور که می‌خواهد نمونه اخلاق در میان جهانیان باشد، اصول اخلاقی محترم شمرده شود و برای تحقق این مهم باید ابتدا از خودمان شروع کنیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید براینکه من می‌خواهم در دولت خود از افرادی پاکدست استفاده کنم، گفت: من از کسانی که می‌خواهند به خدمت دولت بیایند تا برای خود کیسه‌ای بدوزند، استفاده نخواهم کرد. اگر فردی بعد از خدمتش در دولت متمول شد باید به صداقتش شک کنید. میرسلیم تاکید کرد: کسی می تواند حق را بستاند و حق را بدهد که پاکدست باشد. شما شاهد باشید که اگر خداوند توفیق خدمتگذاری به مردم را داد، من از کسانی استفاده کنم که پاکدست باشند. وی گفت: افرادی که می‌خواهند مدیریت‌ها را عهده‌دار شوند نباید به پست و مقام بعنوان طعمه نگاه کنند و به جان مردم بیافتند. متاسفانه امروز بیشترین حقوق دریافتی 7 برابر کمترین حقوق است، درحالی که قانونا نباید بیش از 4 برابر می‌شد. نامزد حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: کسانی می‌توانند حقوق مردم را احقاق کنند که برای آمدن به صحنه خدمت، کیسه‌ای برای خود ندوخته باشند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آیا صرف اعتماد کردن به یک فرد کفایت می‌کند تا تصدی مدیریت یک وزارتخانه را به او بسپاریم؟، تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که در درجه اول برای تصدی مسئولیت‌ها باید علم، شناخت و آگاهی وجود داشته باشد. میرسلیم سو مدیریت در دستگاه‌های کشور را عامل به هدر رفتن نیروهای با استعداد و سرمایه‌ انسانی ارزشمند دانست و گفت: امروز باید قدر و منزلت نیروی انسانی و نخبه دانشگاهی کشور محترم شمرده شود؛ برای تحقق این مهم دانش و تخصص لازم است. وی با اشاره به دوران تحصیل و فعالیتش در فرانسه، خاطرنشان کرد: من در آن مقطع یاد گرفتم که چگونه آنچه را یاد گرفته‌ام، درست بکار ببندم و فهمیدم که چقدر تجربه اندوختن اهمیت دارد. من امروز از همه دانشجویان خودم می‌خواهم که به مرکز تحقیقات ما بیایند و قبل از ورود به میدان کار تجربه بیاموزند. نامزد حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه هر اقدامی که می‌خواهد در کشور صورت بگیرد، باید با توجه به اهمیت تجربه انجام شود، گفت: افرادی باید سررشته امور را بدست بگیرند که دارای تجربه کافی بوده و مغرور به دانش و مدرکشان نباشند بلکه مفتخر به تجربه‌شان باشند؛ زیرا تجربه برتر از علم بوده و آنچه علم را به کار تبدیل می‌کند تجربه است. میرسلیم در ادامه تصریح کرد: رسیدن به ریاست در دولت یعنی آغاز نوکری کردن و خالصانه برای مردم فدا شدن؛ باید کسانی را انتخاب کنیم که چنین نیتی داشته باشند درغیراینصورت راه به جایی نخواهیم برد. وی با بیان اینکه اگر چنین افرادی را انتخاب کردید باید آنها را با همت خودتان پشتیبانی کنید چراکه باید دولتی بر سرکار بیاید تا مردم را از مشکلات موجود نجات دهد، گفت: مردم باید دولتی را برگزینند که به ملت خدمت کند نه اینکه دست در جیب مردم کند و بیت‌المال را برای در مسند قدرت ماندن به تاراج ببرد. نامزد حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری در پایان تاکید کرد: دولتی باید برسر کار بیاید که چکیده مردم بوده و بر مبنای راستی، درستی و پاکدستی باشد. ]]> انتخابات 94 Thu, 27 Apr 2017 08:29:51 GMT http://alef.ir/vdcb80baarhb0fp.uiur.html?466314 زمان اعمال افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران http://alef.ir/vdca6inye49nie1.k5k4.html?466313 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان در سال٩٦ از نرخ تورم و افزایش حقوق شاغلان بیشتر خواهد بود. به گزارش فارس، سید تقی نوربخش در یازدهمین جشنواره نشان خدمت به قانون کار در دومین روز از هفته کار و کارگر افزود: در سال‌های دولت یازدهم، نرخ افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان بیش از نرخ تورم پرداخت شده است. وی با بیان اینکه افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از اردیبهشت ماه اعمال می‌شود، گفت: همچنین در سال جاری، حداقل یک و نیم برابر اعزام بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان به مشهد مقدس در قالب طرح کرامت رضوی افزایش می‌یابد. وی با اشاره به بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی و تحولات در این حوزه در سال جاری اظهار داشت: در سال ٩٦ شاهد افتتاح ٤ بیمارستان بزرگ تأمین اجتماعی در کشور هستیم. نوربخش با اشاره به راه اندازی ٨٠٠ تخت جدید در تهران توسط سازمان تامین اجتماعی گفت: بیمارستان فیاض بخش با ٦٥٠تخت در دولت فعلی کلنگ زنی شد و تا پایان امسال افتتاح می‌شود و همچنین بیمارستان جدید هدایت در تهران نیز که در حال ساخت است در سال جاری افتتاح می‌شود. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در شهرهای اهواز، ایلام، آبادان و دزفول، امسال مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. وی با اشاره به اعتماد دولت یازدهم به سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید از اموال بیمه شدگان و بازنشستگان حراست کردیم . حداقل یک هزار میلیارد تومان از اموال بیمه شدگان با احکام قوه قضائیه به سازمان تأمین اجتماعی برگشت. نوربخش گفت: در سال گذشته ٩٢٠٠میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد و همچنین ٦هزار میلیارد تومان از اموال بیمه شدگان با مصوبه دولت به دارایی‌های بیمه شدگان و بازنشستگان اضافه شد. وی افزود: علاوه بر تحولات در بخش‌های مستمری، درمان و سفرهای زیارتی، امسال برای بازنشستگان کارت بازنشستگی قابل شناسایی صادر می‌شود که از طریق آن خدمات رفاهی دیگر نیز به این افراد ارائه خواهد شد. ]]> اجتماعی Thu, 27 Apr 2017 08:25:03 GMT http://alef.ir/vdca6inye49nie1.k5k4.html?466313 رونق شدید بازار مسکن امکان‌پذیر نیست http://alef.ir/vdcjvmex8uqemtz.fsfu.html?466312 معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «تصور ذهنی مردم از رونق بازار مسکن، حدفاصل سال‌های ۸۹ تا ۹۱ است» تصریح کرد: رونق یعنی پروانه‌های ساخت مسکن و مصرف سیمان و سایر مصالح باید به‌مانند آن زمان باشد اما در واقعیت تکرار آن اتفاقات در جامعه ‌نه‌تنها مطلوب نیست بلکه امکان‌پذیر هم نیست. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در اولین جلسه اتاق فکر مسکن سال 96 با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران در سال 95 اظهار داشت: انتشار گزارش مرکز آمار ایران در اسفندماه سال 95 به گستره‌ای از دغدغه‌‌ها دامن زده است. از این رو یکی از اقدامات مهم فهم درست آمار ارایه شده و سپس تفسیر داده‌ها و استفاده از آن در فرایندهای مربوط به برنامه‌ریزی حوزه مسکن است. وی افزود: اطلاعات اولیه منتشر شده از سرشماری سال 1395 نشان می‌دهد که سیاست‌های مخرب اقتصادی گذشته تبعات ویرانگری در حوزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را به‌دنبال داشته است. درحالی‌که در گذشته با احتیاط درباره آمار خانه‌های خالی صحبت می‌شد اما داده‌های سرشماری اخیر نشان‌دهنده ابعاد نگران کننده‌ای از میزان سرمایه‌گذاری کلانی است که در خانه‌های خالی حبس شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید با استفاده از تجارب جهانی و مطالعات داخلی سیاست‌گذاری درستی در قبال خانه‌های خالی انجام دهیم افزود: رونق بازار مسکن نیازمند بازتعریف مجدد است. وی گفت: تصور ذهنی مردم از رونق بازار مسکن، حدفاصل سال‌های 89 تا 91 است و فکر می‌کنند رونق یعنی پروانه‌های ساخت مسکن و مصرف سیمان و سایر مصالح باید به‌مانند آن زمان باشد درحالی‌که باید به‌طور شفاف در جامعه تبیین شود که تکرار آن اتفاقات در جامعه ‌نه‌تنها مطلوب نیست بلکه امکان‌پذیر هم نیست. وی ادامه داد:سرمایه‌هایی که می‌توانست بخش مولد اقتصاد کشور را به حرکت درآورد اکنون با برآورد تقریبی 200 میلیارد دلار در خانه‌های خالی به تله افتاده است. تداوم تولید خانه‌های بدون متقاضی مصرفی نه‌تنها درست نیست بلکه شرایط اقتصادی نیز پذیرای آن نیست. مظاهریان بیان داشت: در بخش اول باید به فهم درستی از آمار حاصل از سرشماری در مورد درصد خانه خالی، درصد خانه دوم و میزان واحدهای ناتمام در کشور رسید. انتظار می‌رود در هفته‌های آینده گزارش‌های تفصیلی‌تری از سوی مرکز آمار ارایه شود. وی افزود:در بخش دوم باید تجارب داخلی و جهانی را مورد بررسی قرار دهیم که راه‌کارها در مواجهه با خانه خالی چیست؟ یکی از ابزارها باید مالیات باشد، پیشنهاد دیگر تغییر عملکرد این خانه‌ها برای دیگر نیازهای شهر مانند هتل‌آپارتمان و ... است اما باید دید چقدر ظرفیت وجود دارد و فرایند آن باید به چه صورتی باشد. وی در ادامه گفت: البته برخی کشورها مانند قبرس و اسپانیا با سیاست‌گذاری‌هایی مانند دادن اقامت توانستند مشکلات خود در مورد خانه‌های خالی را برطرف کنند. اما این مساله موضوعی است که کشور ما به‌طورجدی در برابر آن قرار نگرفته است. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران خانه‌های خالی به نظر می‌رسد به تفاوت وضعیت موجود با گذشته پی‌برده‌اند اما گروهی همچنان با پافشاری بر عقایدِ خود و به امید اینکه این دوران نیز می گذرد و به سود خود دست خواهند یافت در فکر تداوم وضعیت گذشته هستند. از دیگر سو درحالی که میزان سرمایه هنگفتی در خانه‌های خالی به تله افتاده است برنامه‌ریزی مسکن برای دهک‌های میانی و پایینی جامعه که مصرف کننده واقعی هستند نیازمند سرمایه است. معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان داشت: اگر واقع‌بینانه به این موارد توجه شود کسی که طی 4 سال موفق به فروش این آپارتمان‌ها نشده است با توجه به پرداخت بهره بانکی به‌طور تقریبی از سرمایه آن چیزی باقی نمانده است و در حقیقت اتفاقاتی در حال رخ دادن است که هم‌اکنون ما تنها شاهد نوک قله کوه یخی هستیم و باید بتوانیم برای چاره‌جویی هم‌فکری کنیم. ]]> اقتصادی Thu, 27 Apr 2017 08:09:39 GMT http://alef.ir/vdcjvmex8uqemtz.fsfu.html?466312 دلیل امتناع بانک‌های بزرگ فرانسوی از همکاری با ایران http://alef.ir/vdcizqa5zt1aqp2.cbct.html?466311 سفیر ایران در پاریس با بیان اینکه بانک‌های بزرگ فرانسوی با احتیاط بیش از حد و ترس از مجازت‌های آمریکا از همکاری با بانک‌های ایرانی امتناع می‌کنند، گفت: شرکت‌های فرانسوی نباید به دلیل تحمیل قوانین فراسرزمینی آمریکا به بانک‌های فرانسوی فرصت‌های همکاری با شرکای ایرانی را از دست بدهند. به گزارش فارس، گردهمایی «بررسی چشم‌انداز حضور در بازار ایران» به ابتکار بانک سرمایه‌گذاری عمومی فرانسه (BPI) و بیزینس فرانس و با حضور علی آهنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، پل فرانسوا فورنیه معاون اجرایی در بخش نوآوری بانک BPI و جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان شرکت‌های فرانسوی و متخصصان امور ایران سه‌شنبه پنجم اردیبهشت در محل ساختمان بانک مذکور برگزار شد. فورنیه معاون اجرایی در بخش نوآوری بانک سرمایه‌گذاری عمومی فرانسه در سخنان خود در این گردهمایی ضمن اشاره به ضرورت تشویق شرکت‌های فرانسوی برای حضور در بازار ایران، گفت: انتقال تکنولوژی و همکاری‌های تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی ایران اعم از نفت و گاز، خودرو و .. دو موضوعی هستند که در صورت ارائه از سوی شرکت‌های فرانسوی با استقبال در بازار ایران همراه خواهند شد. وی تاکید کرد: نسبت به همکاری‌های دو کشور و پیدا کردن مکانیسم‌های بیشتر برای فاینانس پروژه‌های مشترک در ایران با تلاش نهادهای اقتصادی و سیاسی دو کشور از جمله سفارتخانه‌ها و همانطور که در سفر اخیر آقای سپن وزیر اقتصاد فرانسه به تهران مطرح شد خوشبین هستم. در ادامه نشست مذکور سفیر ایران در فرانسه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور و تازه‌ترین تحولات در روابط با فرانسه از جمله سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران در چارچوب برگزاری اولین دور کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و سفر اخیر وزیر اقتصاد این کشور از ایران افزود: بعد از توافق هسته‌ای و سفر سال 94  رئیس جمهور ایران به فرانسه و سایر دیدارهای صورت گرفته در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و پارلمانی، فضای حاکم بر روابط دو کشور تحول اساسی یافته است. وی افزود: علیرغم تلاش‌های صورت گرفته متاسفانه بانک‌های بزرگ فرانسوی با احتیاط بیش از حد و ترس از مجازت‌های آمریکا از همکاری با بانک‌های ایرانی امتناع می‌کنند در حالی که روابط دو کشور شایستگی و فرصت‌های بسیار خوبی برای توسعه دارد. سفیر ایران خاطرنشان کرد: شرکت‌های فرانسوی نباید به خاطر تحمیل قوانین فراسرزمینی آمریکا به بانک‌های فرانسوی و ترس آنها از مجازات‌های آمریکایی فرصت‌های خوب همکاری با شرکای ایرانی را به نفع رقبای خود از دست بدهند. وی در ادامه تاکید کرد: در سفر وزیر اقتصاد فرانسه به تهران در مورد اهمیت همکاری بانک‌های مهم فرانسوی برای فاینانس پروژه‌های بزرگ، مشکلات ناشی از قوانین تحمیلی فراسرزمینی آمریکا علیه همکاری شرکت‌های فرانسوی با ایران، راه‌های کاهش ریسک‌های موجود و همکاری ایران با FATF گفت‌وگو و بر ضرورت حمایت بانک‌های فرانسوی از حضور بیشتر شرکت‌های این کشور در بازار ایران تاکید شد. به گزارش فارس، «رومن کراوال» رایزن اقتصادی و مسئول دفتر بیزنس فرانس در تهران نیز در این گردهمایی ضمن اشاره به ارائه خدمات و اقدامات این دفتر برای شرکت‌های فرانسوی برای حضور در بازار ایران بر ضرورت شناخت شرکت‌های مذکور از فرهنگ و عرف مربوط به همکاری با شرکت‌های ایرانی و مردم ایران تاکید کرد و افزود: چشم‌انداز روشنی را برای روابط با ایران با توجه به داشتن موقعیت مهم جغرافیایی در خاورمیانه، ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، سیاست‌های دولت ایران در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از بازار ایران برای دسترسی به بازار کشورهای ثالث قائل هستیم. وی افزود: میزان واردات و صادرات دو کشور در طول سال گذشته تا کنون سه برابر شده است و انتظار می‌رود این روند افزایش یابد.   در ادامه جلسه نیز سایر سخنرانان به شرایط سرمایه‌گذاری در ایران، چگونگی آشنایی شرکت‌های فرانسوی از ظرفیت‌های همکاری و مشکلات و موانع فراروی سرمایه گذاری در ایران و راهکارهای آن و همچنین تجربیات برخی از شرکت‌های فعال فرانسوی در ایران پرداخته و در نهایت به سؤالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد. ]]> اقتصادی Thu, 27 Apr 2017 08:07:46 GMT http://alef.ir/vdcizqa5zt1aqp2.cbct.html?466311 با تلگرام ویدئوهای یوتیوب را دانلود کنید http://alef.ir/vdchz-nkv23n-xd.tft2.html?466310 باشگاه خبرنگاران جوان؛  اگر برای دانلود ویدئوهای یوتیوب از نرم افزار خاصی استفاده می کنید و گاه برای تبدیل کردن فرمت ویدئو با مشکل مواجه هستید به شما پیشنهاد می شود از ربات YoutubeConvertBot استفاده کنید. برای این کار لینک @YoutubeConvertBot در قسمت سرچ تلگرام تایپ کنید و سپس صفحه ربات نمایش داده شده را انتخاب کنید.     با ورود به صفحه گزینه استارت را بزنید تا پیام خوش آمد و آغاز استفاده از ربات برایتان نمایش داده شود.     در مرحله بعد لینک ویدئویی که می خواهید دانلود شود را ارسال کنید، همانطور که می بینید از شما درخواست می شود فرمت مرود نظر را انتخاب کنید.     پس از انتخاب فرمت مدنظرتان و دانلود فیلم پیام انجام موفقیت آمیز عملیات برایتان نمایش داده می شود.     به همین سادگی ویدئوی موردنظرتان با فرمت انتخاب شده دانلود شد. ]]> فناوری Thu, 27 Apr 2017 08:06:52 GMT http://alef.ir/vdchz-nkv23n-xd.tft2.html?466310 شریعتمداری:انتخابات عرصه مبارزات«بگم بگم»نیست http://alef.ir/vdcfxvdj1w6dvma.igiw.html?466309 رییس ستاد انتخابات روحانی گفت : دولت اصلاحات با سیاستگذاری خرازی و روحانی در حل مساله هسته‌ای گام برداشت. به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری در مراسم رونمایی از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی گفت: در آستانه ورود به یک واقعه بزرگ سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هستیم. همه تلاش‌ها را در هفته‌های اخیر برای ایجاد مشارکت حداکثری در میان همه مردم و انتقال این مفهوم که حق تعیین سرنوشت برای انتخاب بالاترین مقام اجرایی کشور برعهده مردم است، انجام دادیم. او افزود: گاهی در اذهان این دیدگاه و سوال وجود دارد که سهم دستگاه اجرایی چقدر است و گاهی این سهم محدود فرض می‌شود. امروز مقایسه‌های روشن و مشخصی شکل گرفته است. رهبری سال‌ها است که کشور را هدایت می‌کنند ولی عنصر دولت در دوره‌هایی تغییراتی دارد. امروز همه شاخصه‌های موثر در عرصه‌های مختلف را از ابتدای انقلاب تا به امروز مشاهده می‌کنید. رییس ستاد انتخاباتی روحانی یادآور شد: می‌توان دولت جنگ، دولت سازندگی، دولت اصلاحات توسط سیدمحمد خاتمی و دولت احمدی‌نژاد را مقایسه کرد و در چهار سال اخیر دولت توسط روحانی اداره می‌شود. با مقایسه این دولت‌ها می‌توان حضور مردم در انتخابات‌ها را مشاهده کرد. در روزهای پایانی دولت خاتمی با مساله پرونده هسته‌ای روبرو بودیم و دشمنان برای ایران پرونده‌سازی کرده بودند. دولت اصلاحات با سیاستگذاری آقایان خرازی و روحانی با کفایت در حل این مسیر گام برمی‌داشت و با وجود ادامه تحقیقات هسته‌ای، این پرونده به درستی هدایت می‌شد. او افزود: با تغییر دولت و بی‌توجهی به خارج، پرونده‌مان نه به شورای حکام می‌رود و نه به شورای امنیت می‌رود و نه قطعنامه می‌گیریم. به عبارتی، با عدم توجه به مساله هسته‌ای و عدم تدبیر دچار واقعه صدور قطعنامه‌های وحشیانه علیه ایران شدیم که هشت سال کشور را با بحران‌های اساسی روبرو کرد. شریعتمداری گفت: یکی از علل رشد منفی اقتصادی در دولت قبل و از دست دادن رشد اقتصادی متوسط شش درصدی به خاطر عدم توجه به تدبیر و عقلانیت بود. تورم کنترل شده توسط دولت خاتمی در دوره بعد به گونه‌ای شد که با تورم و شرایط وخیمی روبه رو باشیم به گونه‌ای که تورم ۱۱ درصدی به ۴۶ درصد رسید. حاکم شدن فضای نه امن بلکه امنیتی در کشور، محدود شدن فعالیت در عرصه‌های سیاسی و امنیتی به دلیل عدم شرکت مردم در انتخابات حاصل این دوره بود. این موضوع مهمی است که باید به مردم انتقال داده شود و گفت که حضور شما در سرنوشت کشور تاثیر گذار است. حضور و مشارکت حداکثری موحب تداوم عقلانیت و تدبیر می شود و ضامن کشور است. او با اشاره به رونمایی از سایت‌های اصلی و رسمی ستاد حسن روحانی در انتخابات گفت: این سایت‌ها متعلق به ستاد آقای روحانی و بیانگر دیدگاه‌های ایشان است. علاوه بر آن، ستاد خبری ایجاد شده که مسئولیت آن با آقای خانجانی است. پایگاه‌های خبری، اینستاگرام و شبکه‌های مجازی توسط ستاد آقای روحانی اعلام می‌شود. تا پایان انتخابات، روزنامه دو برگی به نام آرمان ملی توسط ستاد منتشر می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد. شریعتمداری یادآور شد: همه این توانایی در سایه یک اقدام اساسی در دولت تدبیر و امید رخ داده است. ما در روزی که این دولت بر سرکار آمد، میزان سرمایه‌گذاری محدودی در زیرساخت‌های ارتباطاتی مشاهده می‌کردیم. ۲۰ میلیارد سرمایه‌گذاری در حوزه آی سی تی شکل گرفته است. دولت با برقراری ثبات و آرامش در عرصه‌های مختلف توانسته جمع کثیری از مردم برای مشارکت در عرصه‌های مختلف گرد آورد و بخش عمده‌ای از آنها از جوانان است. ۱۵ میلیارد بخش خصوصی بوده است و تنها ۵ میلیارد سرمایه‌گذاری دولتی بوده است. او گفت: سرعت اینترنت قبل از این دولت ۱۲۸ بیت بود ولی این سرعت امروز نامحدود شده است. در روستاها در شرایطی که دولت یازدهم بر سرکارآمد، با تاکید روحانی گسترش اینترنت در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت در حالی که این مساله تا پیش از حضور دولت نزدیک به صفر بود. بالغ بر ۲۵ هزار روستا در کشور از این نعمت برخودار هستند. این وعده را هم می‌دهیم که تا پایان این دولت تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار از دسترسی به اینترنت برخودار باشند که بالغ بر ۳۴ هزار و ۵۰۰ روستا است. رییس ستاد انتخاباتی روحانی تاکید کرد: وقتی این دولت بر سرکار آمد، ۳ میلیون کاربر داشتیم ولی امروز مصرف‌کنندگان اینترنت به ۴۰ میلیون نفر رسیده و ۱۳۰ هزار اپلیکیشن اینترنتی فعالیت می‌کنند. ۵۷ درصد خانوار ایرانی از اینترنت برخودار هستند در حالی این درصد کمتر از ۳۰ درصد بود. با وجود یک و دو دهم میلیارد صفحه فارسی، امروز حدود ۴ میلیارد صفحه فارسی در دنیای مجازی ایجاد شده است. او یادآور شد: با تلاش همکاران روحانی ستاد انتخاباتی ایشان موفق شده است که برنامه دولت بعدی را با شعار آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت رونمایی کند و این معنا را به جامعه منتقل کند که مبارزات انتخاباتی مبارزات بگم بگم نیست بلکه مبارزات برنامه‌های افراد است. همه نامزدها باید در کارنامه خود یک برنامه و سابقه درخشان در سوابق اجرایی داشته باشند تا مردم این استنباط را داشته باشند که فردی که می‌خواهد رئیس جمهور شود توانمند است. سند دیگری به نام گزارش عملکرد دولت یازدهم تهیه شده است که به زودی در اختیار افکارعمومی قرار می‌گیرد. شریعتمداری در پایان گفت:‌ وکیلی به عنوان عضو هیات رئیسه مجلس در ستاد روحانی مسئولیت سخنگویی ستاد را بر عهده دارد و در موارد ضروری مواضع ستاد را در اختیار افراد قرار می‌دهد. ]]> انتخابات ۹۶ Thu, 27 Apr 2017 08:06:44 GMT http://alef.ir/vdcfxvdj1w6dvma.igiw.html?466309 رویترز: واردات نفت شرکت اسار هند از ایران دو برابر شد http://alef.ir/vdce7p8evjh8pxi.b9bj.html?466308 رویترز اعلام کرد: واردات نفت شرکت اسار هند از ایران در سال 2016/17 دو برابر شده است. به گزارش فارس، به نقل از رویترز، بر اساس آمار تانکرها و ردیابی کشتی‌ها توسط پایانه «تامسون رویترز» میزان واردات شرکت نفتی اسار هند از ایران در سال 2016/17 نسبت به مشابه سال گذشته دو برابر شده است. در این مدت این شرکت هندی روزانه 239 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده است.  بر اساس این گزارش، این شرکت هندی از ماه گذشته 91 هزار بشکه در روز از ایران نفت خریداری کرد که اگر چه نسبت به ماه فوریه کاهش داشته است اما میانگین واردات یکسال روند افزایش دارد. در سال گذشته مالی میزان واردات پالایشگاه‌های نفت هند افزایش داشت. این کشور آسیایی جنوب شرقی روزانه 541 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرد.   ]]> انتخابات ۹۶ Thu, 27 Apr 2017 08:02:20 GMT http://alef.ir/vdce7p8evjh8pxi.b9bj.html?466308 میرسلیم: انتقاد ما به سیاست‌های دولت از روی خیرخواهی است http://alef.ir/vdcdz90o5yt09s6.2a2y.html?466307 نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: دولتی باید برسر کار بیاید که چکیده مردم بوده و بر مبنای راستی، درستی و پاکدستی باشد. به گزارش مهر، سید مصطفی آقا میرسلیم نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمع اعضای ستادهای انتخاباتی خود با بیان اینکه ما که صحبت از حق می‌کنیم و این حق را در قانون اساسی خود متجلی می‌بینیم، اظهار کرد: مردم حق دارند بگویند آنچه ما به آن رای مثبت دادیم چه شد و شما مسئولان جمهوری اسلامی چه کردید؟ مردم حق دارند به مسئولان بگویند به اصول قانون اساسی آنگونه که باید نپرداختید. وی افزود: اگر امروز وصیت امام خمینی(ره) را بازنگری کنید، خواهید دید که بسیاری از فقرات آن مغفول مانده و اجرا نشده است. میرسلیم با تاکید بر اینکه طی سال‌های گذشته به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری کم توجهی شده است، گفت: برادران ما وقتی دیدند به سیاست‌های کلی نظام عنایت لازم صورت نگرفته است، در سال ۹۵ تصمیم گرفتند که بدنبال احقاق حقوق برجای مانده مردم بیافتند و من را نیز بعنوان سرباز این راه انتخاب کردند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: من هیچگاه بدنبال فریب‌کاری نبودم و نیستم و اعتقادی به دادن وعده‌های رای‌آور ندارم. اگر من صحبت از اشتغال جوانان کردم، افتخار دارم که طی سالهای تدریس در دانشگاه به دانشجویان خود گفته‌ام که اگر در درس من موفق باشید، قبل از اینکه فارغ التحصیل بشوید شما را در صنعت مشغول بکار خواهم کرد. وی افزود: وجود تمام مفاسد، ناهنجاری‌های رفتاری و تضعیف بنیان خانواده در جامعه به مشکل رکود و اشتغال برمی‌گردد. نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه دلیل انتقاد ما به سیاست‌های دولت یازدهم از روی خیرخواهی بوده است، تصریح کرد: من با تمام دولت‌ها از دولت موقت بازرگان تا دولت آقای روحانی برای اعتلای نظام اسلامی همکاری کردم و هیچگاه بخاطر گرایش‌های سیاسی دست از خدمت برنداشتم. میرسلیم با تاکید براینکه من عاشق خدمت کردن در نظام جمهوری اسلامی هستم و به آن مباهات می‌کنم، گفت: هیچگاه بدنبال قدرت نبوده ام و هرجایی هم در ۳۸ سال گذشته مقامی داشتم و متصدی کاری بودم، درواقع از من دعوت کردند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: اگر کسی بخواهد بخاطر دنیا بدنبال این مناصب باشد، گرفتار دنیا خواهد شد چنانکه بسیاری را می‌بینیم که گرفتار همین ظواهر شدند و فساد اقتصادی، رشوه و اختلاس به بار آوردند. میرسلیم در ادامه افزود: افرادی که شایستگی‌های اخلاقی ندارند، برای تصدی مسئولیت‌ها در جمهوری اسلامی مناسب نیستند. سیاستمداری می‌تواند کشورش را به پیش ببرد که با مردم خود روراست و صادق باشد و اگر هم اشتباه کرد صادقانه آن را به مردم گزارش دهد و عذرخواهی کند. وی گفت: من زمانی که تصدی وزارت ارشاد را برعهده داشتم، نمایندگان مجلس به دلیل انتشار برخی کتاب‌های مبتذل از سوی بعضی ناشران من را بازخواست کردند، درحالی که بنده به آنها اعتماد کرده بودم ولی آنها برای پر کردن جیب خودشان از اعتماد من سواستفاده کردند. من در آن مقطع خدمت نمایندگان مجلس گفتم ابتدا در پیشگاه خداوند استغفار کرده و ثانیا از نمایندگان مردم عذرخواهی می‌کنم. نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: دلیلی ندارد اگر امروز اشتباهی رخ می‌دهد ما به آن اشتباه پافشاری کنیم و بگوییم اشتباهی رخ نداده است؛ مردم هم می‌فهمند و هم احساس می‌کنند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ما شعار راستی و درستی را انتخاب کردیم به این دلیل بود که راه پیشرفت کشور بدست کسانی که اهل راستی نباشند، دنبال نخواهد شد. میرسلیم اظهار کرد: اگر گاهی من در نقد برخی سیاستمداران مطلبی را عرض می‌کنم، قبل از آن بصورت مکتوب و با دلسوزی تمام خدمت آنها طرح کرده‌ام. وی گفت: من به همه نامزدهای انتخاباتی احترام می‌گذارم و از شما اعضای ستادهای مردمی هم می‌خواهم اگر برخی در این ایام انتخابات به من جفا کردند، شما به آنها بی احترامی نکنید. نامزد حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: اجازه بدهیم در این کشور که می‌خواهد نمونه اخلاق در میان جهانیان باشد، اصول اخلاقی محترم شمرده شود و برای تحقق این مهم باید ابتدا از خودمان شروع کنیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید براینکه من می‌خواهم در دولت خود از افرادی پاکدست استفاده کنم، گفت: من از کسانی که می‌خواهند به خدمت دولت بیایند تا برای خود کیسه‌ای بدوزند، استفاده نخواهم کرد. اگر فردی بعد از خدمتش در دولت متمول شد باید به صداقتش شک کنید. میرسلیم تاکید کرد: کسی می تواند حق را بستاند و حق را بدهد که پاکدست باشد. شما شاهد باشید که اگر خداوند توفیق خدمتگذاری به مردم را داد، من از کسانی استفاده کنم که پاکدست باشند. وی گفت: افرادی که می‌خواهند مدیریت‌ها را عهده‌دار شوند نباید به پست و مقام بعنوان طعمه نگاه کنند و به جان مردم بیافتند. متاسفانه امروز بیشترین حقوق دریافتی ۷ برابر کمترین حقوق است، درحالی که قانونا نباید بیش از ۴ برابر می‌شد. نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: کسانی می‌توانند حقوق مردم را احقاق کنند که برای آمدن به صحنه خدمت، کیسه‌ای برای خود ندوخته باشند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آیا صرف اعتماد کردن به یک فرد کفایت می‌کند تا تصدی مدیریت یک وزارتخانه را به او بسپاریم؟، تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که در درجه اول برای تصدی مسئولیت‌ها باید علم، شناخت و آگاهی وجود داشته باشد. میرسلیم سومدیریت در دستگاه‌های کشور را عامل به هدر رفتن نیروهای با استعداد و سرمایه‌ انسانی ارزشمند دانست و گفت: امروز باید قدر و منزلت نیروی انسانی و نخبه دانشگاهی کشور محترم شمرده شود؛ برای تحقق این مهم دانش و تخصص لازم است. وی با اشاره به دوران تحصیل و فعالیتش در فرانسه، خاطرنشان کرد: من در آن مقطع یاد گرفتم که چگونه آنچه را یاد گرفته‌ام، درست بکار ببندم و فهمیدم که چقدر تجربه اندوختن اهمیت دارد. من امروز از همه دانشجویان خودم می‌خواهم که به مرکز تحقیقات ما بیایند و قبل از ورود به میدان کار تجربه بیاموزند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه هر اقدامی که می‌خواهد در کشور صورت بگیرد، باید با توجه به اهمیت تجربه انجام شود، گفت: افرادی باید سررشته امور را بدست بگیرند که دارای تجربه کافی بوده و مغرور به دانش و مدرکشان نباشند بلکه مفتخر به تجربه‌شان باشند؛ زیرا تجربه برتر از علم بوده و آنچه علم را به کار تبدیل می‌کند تجربه است. میرسلیم در ادامه تصریح کرد: رسیدن به ریاست در دولت یعنی آغاز نوکری کردن و خالصانه برای مردم فدا شدن؛ باید کسانی را انتخاب کنیم که چنین نیتی داشته باشند درغیراینصورت راه به جایی نخواهیم برد. وی با بیان اینکه اگر چنین افرادی را انتخاب کردید باید آنها را با همت خودتان پشتیبانی کنید چراکه باید دولتی بر سرکار بیاید تا مردم را از مشکلات موجود نجات دهد، گفت: مردم باید دولتی را برگزینند که به ملت خدمت کند نه اینکه دست در جیب مردم کند و بیت‌المال را برای در مسند قدرت ماندن به تاراج ببرد. نامزد حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری در پایان تاکید کرد: دولتی باید برسر کار بیاید که چکیده مردم بوده و بر مبنای راستی، درستی و پاکدستی باشد. ]]> انتخابات ۹۶ Thu, 27 Apr 2017 07:57:28 GMT http://alef.ir/vdcdz90o5yt09s6.2a2y.html?466307