پایگاه خبری الف - پربيننده ترين عناوين کتاب http://alef.ir/book Tue, 21 Feb 2017 16:48:21 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://alef.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری الف http://alef.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری الف آزاد است. Tue, 21 Feb 2017 16:48:21 GMT کتاب 60 تناسب کتابخوان با اذهان نقل پذیر ایرانی http://alef.ir/vdci3qa5zt1a5y2.cbct.html?446791 در جامعه ای که غلبه بر ذهن نقال است، بهترین شیوۀ ترویج خواندن، کتاب خوان است ]]> کتاب Mon, 20 Feb 2017 02:49:34 GMT http://alef.ir/vdci3qa5zt1a5y2.cbct.html?446791 حلقه‌ی مفقوده‌ی بحران رهبری نیروهای انسانی در ایران http://alef.ir/vdcgqu9txak9tq4.rpra.html?447112 این کتاب براساس این باور شکل گرفته که بررسی جنبه های نظری و عملی مدیریت و رهبری سازمانی در گذشته به درک رفتارهای زمان حال ما کمک می کند ]]> کتاب Mon, 20 Feb 2017 07:04:05 GMT http://alef.ir/vdcgqu9txak9tq4.rpra.html?447112 پهلوانان نمی میرند http://alef.ir/vdciqya5wt1a5w2.cbct.html?447565 در این روزگار که مفهوم پهلوانی رنگ باخته، خوانش احوال و اعمال پهلوانان واقعی این دیار، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته و انتشار مجموعه «رخصت مرشد» را باید به فال نیک گرفت ]]> کتاب Tue, 21 Feb 2017 07:54:53 GMT http://alef.ir/vdciqya5wt1a5w2.cbct.html?447565 کتاب بی متن/ 47 http://alef.ir/vdcai0nyi49nyi1.k5k4.html?447666 ]]> کتاب Tue, 21 Feb 2017 06:31:34 GMT http://alef.ir/vdcai0nyi49nyi1.k5k4.html?447666 با تلگرام هم می‌شود آدم‌ها را کتاب‌خوان کرد http://alef.ir/vdcirya5qt1a5v2.cbct.html?447826 ]]> کتاب Tue, 21 Feb 2017 12:06:00 GMT http://alef.ir/vdcirya5qt1a5v2.cbct.html?447826 همایش «گفت‌وگو و دیگری» برگزار می‌شود http://alef.ir/vdcgtu9txak9t74.rpra.html?447842 ]]> کتاب Tue, 21 Feb 2017 13:01:52 GMT http://alef.ir/vdcgtu9txak9t74.rpra.html?447842