۸۹
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 48725
مشق دموکراسي با هزينه‌ي رهبري
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ تير ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۱۸
شرايط جاري و التهابات ناشي از پديده انتخابات رياست جمهوري در اين دوره و پس از 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي تجربه نويني در اداره حكومت در كشور است كه نيازمندتحقيق و تدبر فراواني است. آنچه رخ داد و هزينه اي كه بر نظام جمهوري اسلامي ايران تحميل شد حاصل جمع مجموعه اي از اشتباهات، بي برنامگي، سوء تدبير و غرض ورزي، دشمني ها و نهايتا مداخلات بيگانگاني بود كه شايد از منظر برخي آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامي پايان دشمني و همه اوضاع بروفق مراد و در اراده مديران دولتي تلقي ميشد و از منظر برخي پايان نسل كارگزاران اصلي انقلاب وفروكش كردن تب انقلاب اسلامي و آغاز دهه جديدي بود كه ميتوانست بالقوه به خاتمه انقلاب بيانجامد. مروري بر برخي از اين شرايط و شايد بازخواني آنها به تدبير بيشتر همه ما كمك كند:1. برگزاري انتخابات سالم ماحصل فرآيندي دقيق و پيچيده است كه در اين فرآيند زنجيره وار بسياري از دستگاهها دخالت دارند. عدم هماهنگي دستگاهها و غير شفاف عمل كردن آنها و عدم اطلاع رساني دقيق به مردم منجر به بروز ابهاماتي ميشود كه براي مردم ترديدآور و براي دشمنان ابزار سوء استفاده خواهد بود. مواردي چون اختلاف 3 ميليوني واجدين شرايط راي در آمار وزارت كشور و سازمان ثبت احوال و مركز آمار ايران ، عدم اعلام دقيق تعداد واجدين شرايط راي در هريك از حوزه هاي انتخابيه كه علي الاصول آمار محرمانه اي نيست و... همه سبب خواهد شد كه در يك سكوت خبري دشمن آنچه ميخواهد استفاده كند. آيا بهتر نبود كه وزارت كشور يا سازمان ثبت احوال و يا حتي شوراي نگهبان قبل از اين بطور شفاف تمامي اين موارد اطلاع رساني ميكردند تا حداقل شوراي نگهبان مجبور به كنترل اطلاعات سازمان ثبت احوال يا مركز آمار ايران براي تعيين دقيق واجدين شرايط راي نشود و مدعيان ادعاي تقلب را بواسطه تعداد آراي بيشتر نسبت به تعداد واجدين شرايط راي در هر حوزه انتخابيه ننمايند. براستي وظيفه اين اطلاع رساني به مردم يعني صاحبان انقلاب كيست؟2. مشابه اين وضع درخصوص تعرفه ها نيز صادق است اينكه چه تعداد تعرفه چاپ شده؟ چه تعدادي توزيع شده؟ آيا تعرفه اي بدون شماره هم انتشار يافته و مورد استفاده قرار گرفته است؟ آيا كمبود تعرفه بر سر صندوقها داشته ايم يا خير؟ و... سوالاتي است كه وزارت كشور از همان پيش از انتخابات و يا در روز انتخابات ميتوانست توضيح دهد تا دشمنان از عدم اطلاع مردم سوء استفاده نكنند.3. تصويب قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ راي مصوب 1372 حاكي از آنست كه نظام جمهوري اسلامي ايران براي تضمين سلامت انتخابات، 14 سال پس از پيروزي انقلاب بدنبال يافتن راههايي جديد براي اطمينان بيشتر از صحت انتخابات است. تمامي نامزدها از اين امكان استفاده كردند ولي متوليان امر بموقع براي مردم روشن نساختند كه حق نامزدها براي معرفي نمايندگان ناظر چه تعداد بود؟ چه تعدادي واقعا معرفي شدند؟ چه تعدادي واقعا بر سر صندوقهاي راي حضور يافتند؟ و آيا واقعا به وظايف خود عمل كردند؟ نكته اي كه مورد اعتراض برخي است و با اين احتمال كه از قبل معلوم بود برخي در صدد بهانه تراشي هستند چرا از همان روز انتخابات به مردم اطلاع رساني نشد؟ براستي آيا حق آنست كه اولين مصاحبه در اين حوزه بعد از آنهمه جنجال دشمنان و لشكر كشي دوستان غافل بايد توسط سخنگوي شوراي نگهبان انجام شود؟ يا حق آن بود كه در اين مورد بدقت از پيش اطلاع رساني صورت مي گرفت؟4. استفاده از روشهاي ماشيني و رايانه در انتخابات متاسفانه در كشور هنوز مراحل اوليه خود را طي ميكند، شمارش آرا با روش دستي صورت ميگيرد و بعد از اينهمه مدت هنوز فن آوري كه ميتواند حداقل اختلاف را ايجاد كند مغفول است. طبق رويه متعارف در نزديكي انتخابات مباحثه اي بين وزارت كشور براي نرم افزار لازم در ميگيرد و نهايتا هم به نتيجه اي نمي انجامد. شايد اگر پيش از اين به اهميت استفاده از فن آوري در انتخابات توجه ميكرديم در جريان آنچه رخ داد هزينه كمتري مي پرداختيم.5. استفاده از روشهاي جديد تبليغات آنهم در قالب مناظرات و پخش مستقيم آنها و تبعاتي كه ميتوانست داشته باشد،‌ آيا قبلا واقعا توسط صدا و سيما مورد مداقه قرار نگرفته است؟ اينكه فقط با هدف داغ كردن فضاي رقابتي در انتخابات و بدون توجه به تبعات آن وبدون مديريت صحيح چنين برنامه اي كه مجري آن بجاي هدايت برنامه وكنترل شرايط به ماشين نگاهداشتن وقت تبديل شده است نشان از برنامه ريزي در صدا وسيما دارد؟ آيا براي چنين اقدام مهمي كه از چندين روز قبل در بين طرفداران كانديداها هم وعده پاي ميز مناظره داده ميشد حكايت از اهميت اين امر براي نامزدها وهواداران آنها نداشت؟ و آيا شكسته شدن حريمها و فروپاشي احساس اعتماد و يا سر خوردگي ناشي از پيروزي رقيب در انتخابات نبايد از سوي صدا و سيما مورد مطالعه قرار ميگرفت تا شاهد اين التهابات اجتماعي پس از مناظره نباشيم؟ نكته قابل توجه اين بود كه در هر حال مناظره يك ابزار تبليغي محسوب ميشد و از قبل قابل پيش بيني بود كه نامزدهاي انتخابات از آن بعنوان يك ابزار تبليغاتي براي راه انداخت موج احساسات هواداران و يا منكوب نمودن رقيب استفاده كنند.نكته جالب توجه آنست كه پس از خطبه هاي نماز جمعه تاريخي تهران و توصيه هاي رهبر انقلاب براي استفاده از اينتجربه و حذف نكات منفي مناظرات و تاكيد ايشان بر تداوم اين امر كار جدي از سوي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ديده نشد. عليرغم اعلام آمادگي بسياري از سياستمداران در دو جناح سياسي با حفظ اصول قانوني امكاني كه ميتوانست بالقوه به شفافيت امور و درك بهتر عموم مردم از آنچه گذشته است كمك كند مورد غفلت واقع شد.6. براستي با تهديدات بازندگان انتخابات نيروهاي نظامي و انتظامي و امنيتي آمادگي مواجهه بااين رفتارهاي جديد اعتراض آميز را داشتند؟ بيانيه هاي سياسي كه از ماهها قبل هشدار رفتارهايي را براي انقلاب مخملين ميداد آيا مورد توجه قرار گرفت و جدي تلقي شد؟ نوع رفتارهاي صورت گرفته حاكي از عدم آمادگي مواجهه با اين شرايط جديد است؟7. تمامي اينها يكطرف و قانون گريزي بازندگان انتخابات طرف ديگر. آيا قانون انتخابات مصوب سال 1364 يا اصلاحات بعدي آن براي آنهايي كه ورود در عرصه رقابت انتخاباتي نمودند امري جديد بود؟ آيا نامزدهاي انتخابات با قانون اساسي بيگانه بودند و اصول 99 و118 قانون اساسي بر انحصار وظيفه نظارت بر انتخابات از سوي شوراي نگهبان را بازخواني نكرده بودند؟!عجيب است همين نامزدها كه با اتكاي به قوانين جاري ثبت نام كرده و توسط شوراي نگهبان تائيد صلاحيت شده اند حالا قواعد بازي را منكر هستند. اگر خداي نكرده ! يكي از اين آقايان راي مي آوردند آيا بنا داشتند به قانون اساسي ديگري بر اساس اصل 121 سوكند ياد كنند و يا بنا داشتند پاسدار نظام ديگر و قانون اساسي ديگري باشند؟ حال چه شده است كه داعيه داران حاكميت قانون و مدعيان حكمراني خوب كه تئوريهاي قانون اساسي گرايي را ترويج مي كردند و بي قانوني و قانون گريزي را بر سر خطابه ها و كرسي هاي درسي نفي كرده و در ذيل تئوريهاي استبداد تحليل مي كردند حال خود داعيه داران و سردمداران عدم كفايت قانون اساسي شده و به دنبال روشهاي جديد براي نظارت با استفاده از مكانيزمهاي فرا قانوني با مراجعه به مراجع عظام تقليد و حكميت افراد ديگري هستند !ادامه تشويق هواداران بر حضور در تجمعات غير قانوني و دعوت براي حل مشكل رقابت انتخاباتي در خيابانها اصرار بر نقض قانون ودعوت بر ادامه اغتشاشات بعنوان اهرم فشاري بر ادعاي ابطال انتخابات قطعا معياري براي قانون گريزي است نه قانونمداري ! و اصل همين ادعا خود مويدي است برعدم پذيرش قانون اساسي و به معناي عدم صلاحيت فرد است.متاسفانه سير بيانيه هاي صادره از شب انتخابات مبني بر پيروزي در انتخابات و در صورت عدم پيروزي تاكيد برتقلب در انتخابات تا درخواست ابطال و تا تهديد براي دعوت هواداران به حضور در خيابانها براي اعمال فشار بر مراجع قانوني كشور همگي حكايت از آن دارد كه مدعيان قانون مداري خود در اوج بي قانوني مطالبه پيروزي دارند، و عليرغم راهكارهاي قانوني در كشور تسليم اين طرق نيستند، براستي اين رفتار را در تئورهاي سياسي مدرن چه ميتوان ناميد؟ رفتاري كه وقتي با بررسي ادبيات بكار رفته از قبل انتخابات مورد تحليل قرار گيرد ميتواند شبهه يك نقشه طراحي شده قبلي را به ميان آورد.8. متاسفانه عدم پاي بندي به مصالح عمومي كشور و نيل به اهداف سياسي حزبي به هر بهايي حتي از دست دادن دست آوردهاي انقلاب اسلامي و دولت احمدي نژاد در عرصه هاي بين المللي و داخلي يعني تحميل هزينه هاي شكست سياسي به مردم. مردمي كه در طول 4 سال گذشته با وحدت و همدلي و پذيرش سختي هاي ناشي از تحريم هاي سنگين اقتصادي و سياسي به شيريني پيروزي در پرونده هسته اي نايل آمده اند و اين دستاورد را بعنوان دستاورد انقلاب اسلامي و دولت خدمتگزار احمدي نژاد مي نگرند بايد هزينه سياسي فشارهاي بيگانگان و صدور قطعنامه هاي دشمنانه را به عوض شكست عده اي در انتخابات بپردازند و رنگ بي اعتمادي سياسي را در چشمان جواناني كه با دعوت غافلان به خيابانها ميريزند شاهد باشند. براستي اين افراد به هزينه اي كه بواسطه اقدامات غير قانوني آنها از جيب مردم هزينه ميشود توجه داشته اند و پاسخگو هستند؟9. ورود رهبر انقلاب در اين عرصه و دفاع از قانونمداري سبب شد تا هزينه تمامي كوتاهي دستگاههاي ذيربط به رهبري تحميل شود و ايشان به تنهايي در اين عرصه به شفاف سازي امور بپردازند. در واقع هزينه مشق دموكراسي در كشور را رهبري يك تنه پرداختند و البته مردم چون هميشه، پشت سر رهبر فرزانه انقلاب ايستادند. براستي بردباري، صبوري و حكمت و درايت ايشان اينگونه است كه در گردنه ها و پيچهاي پر از شرارت دشمنان با قلب مطمئن انقلاب را راهبري ميكنند ولي براستي دوستان انقلاب را چه شده است؟ و چرا بايد هزينه اين بي تدبيري ها و بد سليقه گي ها را همواره از رهبري خرج نمود، نبايد به خود آئيم و بار مسئوليت خود را بپذيريم تا رهبري آه سر ندهد كه هر آنچه را دارد آماده است تقديم خدا و دفاع از انقلاب اسلامي نمايد؟10. خود اين موضوع هم حكمتي الهي است و پارادوكسي كه اين دوستان معترض بايد پاسخ دهند كه در تمامي معضلات دست آنها به دامان رهبري بوده است ! اگر هم اين اينان ادعاي ابطال انتخابات دارند باز به رهبري نامه مي نويسند، اگر صلاحيتشان رد ميشود از رهبري استمداد ميجويند، و براي رفع اين نزاع ها از رهبري مدد ميخواهند. وا عجبا كه مخالفان ولايت فقيه كه داعيه عدم انطباق حكومت اسلامي و ولايت فقيه را با دموكراسي هاي غربي دارند و در رد اين نظريه تئوري پردازي ميكنند خود وامدار ولايت فقيه هستند و در كنه باورشان هم متكي بر اختيارات رهبري ! اينهم حكمتي است از آن پير فرزانه كه وقتي در قريب 40 سال قبل تئوري حكومت اسلامي و ولايت فقيه را پي ريزي ميكرد در باور خود بنيان نظامي را ميريخت كه متكي بر باورهاي مردم و اعتقاداتشان و آراي آنها مدلي از حكومت را ارائه مينمود كه در دنيا منحصر بفرد باشد، نظام ولايي مبتني بر مردمسالاري و اين منتقدان در سر بزنگاه و مشكل راهي جز تمسك بر ولي فقيه نداشته باشند.بايد به خود آئيم قانونمداري براي ادامه هر نظام مردمسالاري از اهم واجبات است، دعوت به بي قانوني و نقض قانون يعني فروپاشي دموكراسي كه هم آانها مدافع آنند و در اين ميان معلوم نيست چرا برخي دوستان هم بجاي اتكاي بر اختيارات قانوني و تشويق دستگاههاي اجرايي بر استفاده از اختيارات قانوني براي بازتوليد باور عمومي و احياي اعتماد عمومي خود براين آتش دامن ميزنند و در نهايت توصيه هايي فراقانوني و طرقي كه نقض هدف انتخابات است را ارائه ميكنند.تجربه حوادث اخير نشان داد كه شعارهاي فريبنده اين داعيه داران را بايد در ميدان عمل آزمود !شعار قانون گرايي و دعوت به بي قانوني را چه بايد ناميد؟شريك كردن مردم را در هزينه شكست جز بي مروتي چه ميتوان خواند؟شايد كه نسيمي از رحمت خداوند بوزد و چشمانشان را بر ترجيح منافع ومصالح عمومي بر منافع حزبي و بعضا شخصي بگشايد تا خونبهاي اينهمه شهيد و كشته و خساراتي كه مردم تحمل كرده اند از دست نرود. حكمت آن پير فرزانه را در يابيم كه گفت پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملكت آسيبي نرسد.

Share/Save/Bookmark
 


مسعود
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۱:۳۲:۴۸
صحبتهای شما درست اما به شرط اینکه قانون ابزاری نشه دست یک عده خاص تا هر جو خواستند قانون رو تفسیر به رای کنند برای مقاصد جناحی خودشون
آقای توکلی که در مجلس تشریف دارند میتونند بهتر از هر کش دیگه ای بگن بی قانونی دولت در این 4 سال در چه حدی بوده
آیا این دلیل میشه که یک نفر اگر کار خوبی انجام داده (مثلا بحث بنزین ) پس اجازه داره یه کار بد هم انجام بده ؟ (171546)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۲:۲۶:۴۸
منهم معتقدم با وجود تمام اين حرفها ، دليل نميشه آقاي موسوي از آنچه مطمئن است حق است كنار بكشد. دوستان مظلوم اگر كنار بكشد به اندازه ظالم مقصر است. اين حضور مهندس در صحنه نه تنها دليل بر مخالفت با نظام نيست بلكه اتفاقا تلاش راستين ايشان جهت حفظ نظام است. فرضي ميكنيم كه به نظر شخصي من محال است، فرض كنيم حق با آقاي موسوي نيست، اما به نظر بنده برخورد ايشان با قضيه كاملا مدني بوده است در حاليكه با پاسخهاي بسيار غيرمدني مواجه شده اند. همچنين من به عنوان يك ايراني، رويكرد دولت را كه سعي دارد ابزار اطلاعرساني به من را محدود كند، اس ام اس مرا قطع كرده است و صحنه هايي كه خود به چشم ديده ام به گونه اي ديگر در رسانه ملي نمايش و گزارش مي دهد، ...، اين رويكرد را توهين به شعور خود مي دانم و واقعا ناراحتم.
همچنين يك بحث ديگر مربوط به مرگ يك هموطن ميشود كه روزهاي اول آشوبگر منافق بود و با همدردي جهاني كه مواجه شد دارد تبيل ميشود به كشته شده منافقين يا سازمان سيا. آيا اين روايت جديد، گناهي از دولت كم مي كند؟ مگر نه آنكه مسوول امنيت هر ايراني دولت است؟ نگوييد مسوول كسان ديگر است، كه مانند اين است كه ادعا كنيد مسوول كشته شدن شهداي انقلاب اسلامي امام بوده است نه رژيم پهلوي! (171693)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۳:۲۹:۲۸
171693می تونم بپرسم حال شما خوبه یا نه؟! (171811)
 
حسین
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۳:۵۳:۰۲
این است حرف حق
جواب چیست؟ (171838)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۲:۲۳:۵۰
معلومه حق با رییس جمهور فعلی و محبوبمونه!

حالا فهمیدی؟ (173413)
 
هادی
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۶:۴۲:۱۶
شما از کدوم حق حرف میزنید؟
اینکه به اموال عمومی خسارت بزنید حق \"مدنی\" شماست؟
به آتش کشیدن مسجد حق مدنی در جامعه کفره نه جامعه اسلامی.
موسوی هم خودش خوب میدونه حق و ناحق چیه و کیه اما بازیچه شده و راه برگشتی نداره.
اگر حرف مظلومیت باشه مظلوم 24میلیون نفری هستن که د فروبستن تا حرکات .... شما رو نگاه کنن.
ابزار اطلاع رسانی زمانی که مورد \"سوءاستفاده\" و در جهت تهدید امنیت ملی توسط عده ای خاص قرار میگیره باید مطابق با منافع کشور و نظام محدود بشه.
زمانی به شعور ملت توهین شد که آمارها و نمودارهای جعلی رو نشونمون دادن و نخواستیم بریم دنبالش ببینیم کی درست میگه و چشم بسته راه افتادیم دنبال یه عده ای که \"فقط\" به فکر منافع خودشون و تیموشون هستن.
خوبه که تو اینجور مواقع \"دولت\" رو مسئول امنیت خودتون میدونید اما زمانی که همون\"دولت\"اعلام میکنه تجمعات غیرقانونی و خطرناک میتونه باشه چشم و گوشتون رو میبندید و راه میافتید تو خیابونها (172146)
 
محسن
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۲۰:۵۳:۰۱
این یعنی یه طرفه به قاضی رفتن و اشتباهات و تقصیرات یک طرف رو دیدن ولی از خطای طرف دیگر چشم پوشی کردن

موسوی اگه میخواست تو این سطح اعتراض کنه باید موقعی که فکر میکرد رئیس دولت داره از امکانات دولتی برای تبلیغ استفاده میکنه اعتراض شدید خودش رو نشون میداد
نه اینکه وقتی بازنده شده بدون دلیل و مدرک مدعی تقلب بشه اونهم به اندازه ی 11میلیون و کشور رو اینجور به اشوب بکشه

البته این رو هم باید بگم من خودم توی تجمعات سی و سه پل و چهارباغ اصفهان حضور داشتم و از نوازش! پلیس توی اون هم روزها بی بهره نموندم و لذا خیلی هم نسبت به رفتار پلیس انتقاد دارم

اما خدائیش کدوم طرف توی تحریک احساسات مردم و زمینه سازی سوء استفاده خارجی ها نقش بیشتری داشتند؟ موسوی یا احمدی نژاد!
کدوم یکی هزینه ی به کرسی نشوندن حرفش رو به گرده ی مردم تحمیل کرد؟
و کدومشون از احساسات مردم پس از رای گیری سوءاستفاده بیشتری کرد؟

ونهایتا اینکه از احمدی نژاد حمایت الکی نکنیم ولی خام صحبت ها وبیانیه های بی سند و مدرک موسوی هم نشیم (172386)
 
m
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۰۲:۱۶:۴۰
171693 جوک می گی کجای برخوردش مدنی بوده فقط داره یه مقدار کلی گویی و سفسطه .و از احساسات افرادی که بهش رای دادند سو استفاده می کند در ضمن اگر قرار به رای دادن باشد که احمدی نزاد رای اورده و اگر قرار به خیابان امدن باشد که باز هم اینها بیشترند این را قبل از انتخابات دیدیم به جه دلیلی به ملت ایران خصوصا شهرستانی ها توهین می کنید بابا به کی بگیم ما تمتم شهرستانی ها به موسوی رای ندادیم.اگه دوست دارید تا بریزیم خیابانها و همه جا را به اتیش بکشیم
اقای موسوی همانطور که خودشتان هم گفتید اکثریتی از جامعه این دولت را قبول ندارند.ولی ما می گوییم اکثریتی بیشتر این دولت را قبول دارند.در ضمن شاید اول بیانیه های شما را با دقت و تا آخر می خواندیم ولی الان دیگر حوصله نه شما را و نه بیانیه هایتان را نداریم.خواهشا دست از سر کجل ما بردارید (172648)
 
پسر يك دهقان
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۷:۳۷:۰۵
دوست 171693:
به نظر من نسبت آمار واقعي آراي مردم در انتخابات دهم از روي رايي كه به شما دادن مشخص است. جالبه كه اين سايت از سايت اصولگراها هم است. مي توان نتيجه گرفت حتي اگر فرض كنيم نيمي از مخاطبان هم اصلاحطلبن و بگذاريمشون كنار ، باز هم راي به نفع مهندسه. (173760)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۲:۴۹:۰۹
بی قانونی در دولت های قبلی بیشتر بوده
احمدی نژاد امارش را داد
منتها اندک بی قانونی های دولت فعلی را در بوق و کرنا کردند
دولت احمدی نژاد رسانه های خوب و فراگیری ندارد. اگر مثل دولت خاتمی روزنامه های زنجیری داشت آنوقت می توانست خدمات انبوه خود را نمایش دهد (171743)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۵:۴۴:۲۱
منظور شما از آمار همون 25 درصد!
خداييش از اين صدا و سيما زنجيره اي تر هم ممكنه رسانه اي وجود داشته باشه!
منظور شما از خدمات هم حتما راه آهن بم زاهدان كه بقول روزنامه ها پس از تاسيس ايستگاه پاسگاه امكانات رفاهي و ارزيابي زيرساختها افتتاح( منظور دوباره افتتاح!) خواهد شد! (172042)
 
m
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۰۲:۲۰:۳۳
خداییش تا ماهواره و اینترنت هست کی میره سراغ صدا و سیمای ما. و روزنامه ایران و کیهان و این اخری هم وطن امروز.
تا ماهواره اینترنت. اعتماد اعتماد ملی افتاب یزد یاس..و......... قبول کنید که دارید بمباران می شوید. می خوا ی باز بقیه روزنامه ها اسم بیاورم (172653)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۳:۵۳:۱۴
میرحسین و کروبی گفتند 25.5 درصد تورم سالانه که معلوم شد 23 درصد است پس درغگو خودشون هستند اما احمدی دروغ نگفت تورم نقطه ای را 15 در صد اعلام کرد به هر حال این امار صحیح بود اگرچه تورم سالانه نبود.
میرحسین از 3ه ماه قبل مدام دولت را به قانون گریزی متهم می کرد. اما خودش حتی به قانون اساسی پایبند نبود.
همه دولت ها بعضی از قوانین را اجرا نکرده اند در این دولت هم بود ه است اما اتهام زنی و هجمه به این دولت بی نظیر بوده است.
میرحسین قانون و ناظرین و مجریان قانون را به خوبی می شناخت اگه راست می گفت قبل از انتخابات آنرا تحریم می کرد نه اینکه وقتی باخت درخواست شورای حکمیت کرد . مگر کشور قبیله ای اداره می شود که شورای حکمیت یا به قول افغاغنه لویی جرگه (مجلس ریش سفیدان) درست کنیم کشور قانون دارد. اگر تخلف کردند باید شکایت کن نه اینکه مردم و آشوب گران را تحریک کند. (173448)
 
حامد
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۶:۲۳:۵۶
173448، ببین، یا میگی تقلب شده یا...!
برادر من، طرف رفته بود جنگل، گفت این جنگلی که میگن کجاست، این درختها نمیذارن من ببینم!
کسی که یک دلیل برای ادعای خودش نداره و همش میگه مردم داد و بیداد کنن که ماهیتش معلومه، یه کسی نیست بگه مردم به تو رأی دادن که از اونا مایه نذاری، هر ادعایی که کردی دروغ بود، یه دونش رو هم نتونستی اثبات کنی...
از قدیم گفتن چاه کن همیشه ته چاهه، عاقبت جناب آقای موسوی رو هم میبینیم.
173448، دمت گرم... (173739)
 
حامد
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۶:۱۴:۲۲
نه، آمار 25% چیز بود، ولی مدرک خانم رهنورد خیلی ضایع بود، طرف اول دکترا میره بعد فوق لیسانس!
البته آمار فساد اداری هم که آخرش بود، آمار ضریب جینی هم که یادمون هست، تازه، سواد آقایون فقط تو برنامه های بعدی بود که از رو دکلمه کنن!
بزن زنگله رو! (173735)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۵ ۱۰:۵۹:۲۳
ناشناس عزیز، شما اطلاعات خیلی زیادی دارید از همه ابعاد ماجرا! آقای موسوی از بی اطلاعی امثال شما استفاده کرد و با مبالغه کردن در تخریب احمدی نژاد رای جمع کرد. در باره نرخ تورم : هدف دکتر از بیان کردن نرخ تورم نقطه به نقطه این بود که بگوید با این که در سال گذشته نرخ تورم در اکثر نقاط دنیا رو به رشد بوده است در کشور ما رو به کاهش بوده است. ایشان برای بیان این هدف همان آمار بانک مرکزی را ارائه کردند که شما تورم 25 درصدی را از روی آن کشف کردید. دکتر هرگز تورم 25 درصدی را انکار نکردند. (175786)
 
محتاط
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۰۴:۱۲:۳۹
قربون آمار دولت برم . دیگه از آمار نگین که حال خندیدن ندارم . در ضمن روزنامه های زنجیره ای اسم خاص نیست ها . یه وقت دچار اشتباه نشین ... شما یه روز کیهان و ایران و وطن امروز و جوان و .. رو بخونید می فهمید زنجیره ای و زنجیر یعنی چی . در ضمن دوستان آخرین لطیفه انتخاباتی رو هم بگم و رفع زحمت تا دوره بعد . البته واقعیه . انجمن روزنامه نگاران مسلمان اسامی روزنامه های برتر در انتخابات را اعلام کرد : کیهان . ایران . وطن امروز . رسالت . حالشو ببرین . یا حق (172682)
 
حامد
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۶:۲۵:۳۹
بابا این انتخابات بست نبود، برو جام جهانی رو بازی کن، پلی استیشنش هم حال میده ها! (173740)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۱:۳۳:۳۶
خودتان مي گوييد بهتر بود ابهامات در مورد تعرفه ها و ... معلوم ميگرديد آنوقت حالا كه باز هم با وجود ابهامات هيچ چيز عوض نشد. ديگران را محكوم به بي قانوني ميكنيد.؟ (171548)
 
هادی
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۶:۴۴:۰۲
اگر یه اپسیلون منطق بود ابهامات هم مرتفع میشد.منتها همه بدنبال بهانه گیری هستن نه رفع ابهامات و هرروز یک شبهه واهی در ذهن مردم ایجاد میکنن (172149)
 
حامد
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۶:۲۸:۲۴
نه بابا، این حرفا چیه، حقشونو خوردن نامردا..!
اگه اختلاف بجای 11 میلیون 1 میلیون بود که الان سنگ پای قزوین رو میجوییدند! (173742)
 
شعرباف
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۱:۳۹:۰۲
امیدوارم بزودی کاندیداها و وزارت کشور وشورای محترم نگهبان از حرکات و گفته خود پشیمان شده از حضور ملت ورهبری معذرت بخواهند. انتخابات جای کر کری خواندن جناح ها نیست وفقط زور آزمایی در صندوقها آنهم با رای مردم انجام می شود حرکات کاندید اها و وزارت کشور وشورای نگهبان بصورتی بود موجب بحران شد و باعث شد رای واقعی مردم مد نظر گرفته نشده وفقط با هزینه رهبری رفع بحران شود. (171563)
 
هادی
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۶:۴۷:۱۶
اگرموسوی بیاد بشه رئیس جمهور ابهامات برطرف میشه و همه نهادها بدرستی و با صداقت کار کردن؟
وزارت کشوری که باید از مردم عذر خواهی کنه وزارت دوران محتشمی پور و موسوی لاریه که به مردم خیانت کردن و بابت این خیانتها تاج زاده از مناصب دولتی محروم شد.
شما اشتباه اونها رو اثبات کن تا عذر خواهی کنن. (172155)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۱:۴۹:۱۶
جناب آقای دکتر:

بهتر است به جای اینکه الان همه بگوییم اگر اینکار را می کردیم، اگر آنکار را میکردیم...

بهتر است شما و امثال شما عزیزان به ارائه راهکار بپردازید که در این برهه هرکس -تمام کسانیکه نام بردید- چه باید بکنند؟ (171592)
 
حديث
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۱:۴۹:۲۱
مقاله پر محتواي بود لذت بردم جرياني كه موسوي سردمدار آن بود با سفسطه بازي ها ي بيهوده در ورطه اي افتاد كه هر روز با دست وپا زدن در ان غرق تر مي شود (171594)
 
آواي خواننده
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۱:۵۷:۱۲
ضمن تشكر از مطالب فوق
......
جناب ميرحسين موسوي
براستي شما كه خودتان هم ميدانيد كه راي نياورديد چرا با آن همه ادعا به دموكراسي يا مردمسالاي احترام نذاشتيد و به آراي مردم كشورت تمكين نكردي؟!
چرا با الفاظ بازي ميكني و از ارايه يك دليل منطقي ناتواني؟
ادا درآوردن بس است
البته اين انتخابات ماهيت و درون تو راآشكار ساخت
(171556)
 
زهرا
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۱:۵۷:۱۸
احسنت
نقد درست یعنی همین
شما حقیقتا یکطرفه به قاضی نرفته و کاستی ها را همانگونه که بوده است بیان نموده اید

من فقط یک چیز دیگر به متن شما اضافه میکنم

ما همه یک ملت هستیم

دریک دست هم انگشتان با هم تفاوت دارند ولی وقتی مشت میشوند بر دهان دشمن اثر آنها همه باهم یکی است

یادمان نرود همانطور که یاد کوروش کبیر و شهدا اکنون برای ما لذت بخش است و از ایشان به نیکی یاد میکنیم یاد ما نیز در خاطر آیندگان خواهد ماند

نقد هایی هم که در بند های 1 تا 6 آمد واقعا به جاست و یادمان باید باشد دوست ما آن کسی است که عیب مارا میگوید تا ما بهتر عمل کنیم

در نهایت هم خدا را به خاطر این ملت غیور و رهبر فرزانه آن شکر میکنم
به امید تبدیل کدورت ها به دوستی ها

میدانم انقلاب با این اتفاقات بیمه شد و واین اتفاقات مثل واکسنی بود برای انقلاب
میدانیم واکسن زهر خفیف شده است و این اتفاق افتاد تا دنیا بداند ایرانی برای وطن خود اگر احساس خطر کند با یک اشاره رهبر راه خود را از بیگانه جدا و خواب های باطل آنها را آشفته میسازد
راستی باید از طرفداران آقای موسوی که به فرمایش رهبر گوش دادند و راه خود را از اغتشاش گران جدا کردند تبریک گفت


میدانم ایران و ایرانی برتر از آن است که مام وطن را دستماییه بیگانگان ببیند

ای ایران ای مرز پر گوهر
ای خاکت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان
پاینده مانی و جاودان

به امید ظهور یگانه منجی عالم بشریت (171613)
 
سید محمد
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۱:۵۹:۱۴
موارد زیر را شاید به عنوان وجه اشتراک بیشتر آسیب های مطرح شده در این مقاله بتوان مطرح کرد:
1. سوء مدیریت و بی برنامگی در غالب ارگانهای دولتی

2. پاسخگو نبودن در قبال وظایف مسئله عادی ای شده، و غالباً مسئولین در برابر مردم از این مسئولیت خود شانه خالی می کردند. بعنوان نمونه به مواردی از قبیل ابهامات مربوط به عملکرد دانشگاه آزاد، جوابگوئی در مورد اتهامات آقازادگان و موارد متعدد مطرح شده در این مقاله می توان اشاره نمود.

3. استفاده نکردن از تجارب گذشته و همچنین کارشناسان خبره برای تصحیح و تنظیم عملکرد و ساختارهای ارگانهای درگیر در اجرای انتخابات.

4. عدم برخورد قاطع با متخلفان بخاطر مصلحت اندیشی های نادرست.

5. وجود ساختارهای غیر مؤثر به دلیل وجود داشتن دیدگاه غیر کارشناسی و غیر علمی در مدیریت های کلان.

6. ...

مواردی از قبیل مواردی که در بالا ذکر شدند باعث شده اند که سازمانهای دولتی ما که از آنها انتظار عکس العمل سریع و صحیح می رود تبدیل به سازمانهائی با اینرسی تإخیر بالا شوند که نهایتاً در صحیح بودن تصمیماتی که می گیرند جای بحث زیاد باشد (171621)
 
زهرا
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۱:۵۹:۵۳
تحليل بسيار جالب و منصفانه اي بود (171623)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۲:۰۲:۰۵
رفتار یکطرفه, عملکرد اشتباه در برخورد با مردم , عملکرد صدا و سیما = شایعات و پس از آن تضعیف نظام در دراز مدت. (171629)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۲:۱۰:۱۳
بسيار جالب بود، متشكرم، اميدوارم با اين اتفاقات، آگاهي و قدرت تحليل سياسي آحاد مختلف جامعه بيش از پيش افزايش يابد تادر انتخابات بعدي شاهد اين ماجراهاي اسف بار نباشيم. به اميد سلامتي و طول عمر رهبر عزيز (171650)
 
يك دوست
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۲:۱۲:۲۶
بنام خدا
به هر حال جناب موسوي ظاهراً خط خود را از انقلاب و رهبري جدا كردند. بايد براي ايشان دعا كرد كه به دامن ضد انقلاب نروند. از صحبت هاي زشت ايشان در مورد بيانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه بسيار متاسف شدم. براي ايشان دعا مي كنم كه به سرنوشت بني صدر دچار نشود.
(به عنوان مثال هشدار رهبري را در مورد انقلاب مخملين در ايران - مير حسين - به باد تمسخر گرفت) (171657)
 
علیرضا محمدی
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۰۴:۲۳:۴۲
آقا ما نخوایم شما برا موسوی دعا نکنین کی رو باید ببینیم ؟ اگه کارت دعا کردنه یه دعا برای من متاهل 35 ساله فوق لیسانس بیکار کن . برای برادر مجرد 32 ساله مهندس عمران و بیکارم دعا کن . برای رئوف تر شدن دل صاحبخونه ها دعا کن . برای ارزونی دعا کن . برای خلاصی از شر دروغ دعا کن و .... (172687)
 
ali
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۲:۱۵:۳۱
در ضمن اصل 27 قانون اساسی فراموش نشود. هر ايرانی حق دارد اعتراض خود را در صور تيکه خلاف اسلام نباشد، بصورت مسالمت آميز در غالب تظاهرات بون نياز به هيچگونه مجوزی ابراز کند. آيا دولت در اين زمينه قانون شکنی نکرده که همه دم از اجرای قانون ميزنند؟ (171662)
 
زهرا
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۳:۰۷:۰۰
علی آقا
بهتره قانون رو کلی نگاه کنیم نه فقط اون بخش هایی که به نفعمونه
در ضمن برادر من
اجازه تجمع به چند دلیل داده نشد:
1.یکسری از خدا بیخبر و سود جو که دندونشونو برای این آب و خاک تیز کردن از این تجمع ها سو استفاده کردند و باعث شدند تر و خشک با هم بسوزه

2. بهتره آدم خودشو در محل اتهام قرار نده برا همین چون میخواستند ایرانی از وطن فروش تمیز داده بشه اجازه ندادند دیدی که طرفداران آقای موسوی آنها که فقط با ما ها اختلاف سلیقه دارند نه اختلاف عقیده و ایران و عزت ایران براشون از هرشخص و کاندید و حزبی مهمتره هم تمکین کردند

3.رهبر فرمودند اردو کشی خیابانی معنایی ندارد یک گروه طرفدارانش را به خیابان بیاورد فردا طرف مقابل بخواهد بگوید ما بیشتریم اونها هم بیان تو خیابون پس اصلا انتخابات کردیم که چی بشه

4.بعدشم پسر خوب شما که اونور آبی و به هر دلیل از این آب و خاک دوری بهتره بدونی همه ما ایرانی ها هر جا که باشیم از زمان کودکی تا پیری تنها شعری که همیشه بهش احساس غرور میکنیم شعر \"ای ایران ای مرز پر گوهره\" پس لطفا سعی نکن به خودت و ما ها بقبولونی که ایران تجزیه شده و چند دسته شده

5.توصیه آخرمم هم اینه که هممون تعصب رو کنار بگذاریم و فقط به ایران فکر کنیم (171778)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۰۴:۲۷:۲۰
اینها که از اول اجازه ندادند که . از کجا میدونستند یه عده بی خبر و اوباش قراره بیان . در ضمن اگه باور میکنی من به شرافتم قسم میخورم که مردم آرام بودند و اگه بهشون حمله نمی شد هیچ کاری نمی کردند . بعدشم گاز اشک آور خوردی همینطوری الکی ؟ خب میگن چاره اش آتیشه . نکنه انتظار داشتی پولهای توی جیبمونو آتیش بزنیم . این سطل آشغالا یه بار به درد خورد . در ضمن من به مدت 32 ثانیه از این آتیش استفاده کردم و از خفگی نجات یافتم . پولش هر چی میشه آقای شهردار اعلام کنن ، خدائیش میریزم به حساب. (172688)
 
aziz
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۲:۱۶:۱۲
حداقل انتظاري كه از مهندس موسوي مي رفت اين بود كه از بيگانگان را محكوم مي كرد

كسي مخالف بزنه يا خيلي نامرده يا وطن فروش

اين مساله داخلي بود اگر هم تقلب شده بايد تو داخل حل ميشد نه اينكه دول استكبار جهاني براي اين آشوب ها دست بزنند (171665)
 
امير
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۲:۵۳:۵۹
برادر عزيزم
من هم با شما در جمله اول هم عقيده ام اما شما حقانيت جمله اول خود را با درج جمله دوم از بين بردي
يكي از بزرگترين معضلات روزهاي اخير اينست كه دو طرف به طور مداوم به هم برچسب ميزنند.

اگر شما براي خود اين حق را قائلي كه اظهار نظر بفرمائيد بايد به ديگران هم اجازه اظهار نظر بدهي و نه انكه با عبارتي مثل وطن فروش و خائن آنان را محترم كنيم.
هر چه باشد ما كاربران اينترنت كه عمدتا طبقه تحصيل كرده كشور را تشكيل ميدهيم بايستي در جملات اخير مقام معظم رهبري مبني بر عدم تحريك جناح مقابل تامل بيشتري داشته باشيم.
تفكري كه شما در عدم اجازه به اظهار نظر به مخالفتان داريد مشابه تفكري است كه تابستان سال گذشته همين وب سايت الف را فيلتر نمود.
اين برچسب زني ها فضايي را دارد بوجود مي آورد كه نتيجه آن خراب شدن راه بازگشت هر دو جناح داخل نظام به فضاي تفاهم و همكاري در آينده است كه اين مصداق بارز نقض سخنان اخير رهبري است.
من فراز هايي را در ذيل مي آورم تا خود قضاوت كنيد:


\"بنده مخالفم كه مردم كشورمان را، مردم عزيزمان را به دو بخش تقسيم كنيم؛ يك عده‏اى را مقابل يك عده‏ى ديگر قرار بدهيم. قضيه اينجورى نيست. در خيلى از مسائل، مردم سليقه‏هايشان، نگاه‏هايشان، نظرهايشان يكى نيست، اما اين به معناى اصطكاك و تزاحم و تعارض و دست به يقه شدن نيست. ما نبايد مردممان را وادار كنيم كه با هم دست به يقه بشوند. من به هر دو طرف نصحيت ميكنم: احساسات جوانها را تحريك نكنند، مردم را مقابل هم قرار ندهند. ملت يكپارچه‏اى است، ايمان واحدى دارد، قلباً هم با نظام خود روابط حسنه‏اى دارد؛ نشانه‏ى اين روابط حسنه، همين حضور در پاى صندوقهاست. اگر اميدوار نبودند، اگر حسن ظن نداشتند، اگر اعتماد نداشتند، نمى‏آمدند پاى صندوقها. پس اين ملت با نظام خود هيچ مشكلى ندارد. نبايد اين ملت يكپارچه را دو شقه كرد، تقسيم كرد، يك گروه را بر عليه آن گروه ديگر، آن گروه را بر عليه اين گروه ديگر تحريك كرد.\" (171755)
 
Mehdi
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۴:۱۸:۵۰
میرحسین در بیانیه های مختلفش از بیگانگان پرهیز نموده و تبری جسته اند. مدام اعلام می کردند که این یک مساله داخلی و مربوط به ایرانیان است چون می دانست اعلام دخالت بیگانگان دستاویزی برای جناح همسو با دولت می شود تا مثل چماق از آن استفاده کند و با شدت با معترضین برخورد کند (171879)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۵:۵۱:۲۵
یکی ار اونها رو برای ما ذکر کنید (172058)
 
بهنور
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۴:۲۰:۳۴
دوست عزیز شما اول بیانیه های مهندس موسوی رو بخون بعد قضاوت کن. همینجا میگم مخالف حرفتم و نه نامردم نه وطن فروش.شما هم حق نداری مخالفین خودت رو با این القاب بخونی! (171884)
 
جواب Iran
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۰۱:۴۵:۱۱
برو بيانيه هاي موسوي را دقيق بخوان، بعد بيا انتظاراتتو بيان بكن (172633)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۲:۲۴:۵۴
از همه اين موارد نكته اي اساسي را شما وهمفكرانتان كه در ظاهر هم دم از قانونگرايي ميزنيد ناديده گرفته وناديده مي گيريد وآن اينست كه جوابگويي تهمتهايي كه دراين مناظره ها زده شدچه كسي است
اگر تهمتهاي آقاي احمدي نژادكه 30سال گذشته را زير سيوال برد واقعيت داشته پس رهبري
در اين 30سال كجا بوده كه اينهمه خطا ها رخ داده و هيچ كس از متوليان حكومت به روي خودنياورده است (171686)
 
اکرم
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۲:۳۳:۲۴
اصل 27 قانون اساسی
تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏
============================
اگر تعریف شما از این قانون این است که فقط موافقان شما حق راهپیمایی دارند بحث دیگری است اما اگر این حق را به همه می دهید لطفا در افکار خود تجدید نظر فرمایید. (171704)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۳:۱۵:۳۴
خودت حرف خودت را نقض مي كني! راهپيمايي به قصد آشوب و با حمل سلاح مجاز نيست عزيز دل برادر. آقايان اگر سلاح بر نمي داشتند و غسل شهادت نمي كردند قطعا مي توانستند راهپيمايي هم بكنند. بهر حال خسته نباشيد. انشا الله براي 4 سال بعد تلاش كنيد تا اعتماد مردم را جلب نموده و انتخاب شويد. (171791)
 
soodeh
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۲:۳۴:۱۳
در مورد تعرفه ها مگر جوابتان را دکتر کدخدایی بارها ندادند تعداد تعرفه ها که قبل از انتخابات بصورت کاملا مشخص از صدا و سیما اعلام شد و در روز انتخابات چون در بعضی از استانها کمبود تعرفه داشتند و از انجائیکه این تعرفه ها با کد مجزا برای هر استان بود پس مجبور به چاپ مجدد شدند اگر این کار را نمی کردند داد می زدید که چرا کمبود تعرفه دارند وقتی تعداد بصورت کامل شسته و رفته می باشد که من عامی هم این اخبار را از صدا و سیما می شنوم چرا شما که صاحب خبرید این سوالها را می پرسید اگر در نقدتان واقعا پی بهانه جویی برای خالی نبودن عریضه نروید که بله ما بی طرفیم انوقت نقد شما واقع گرایانه می شود نه اسمان ریسمان بافی برای اثبات بی طرفی (171706)
 
حمید رضا
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۳:۱۴:۳۵
تحلیل های علمی بود ولی نفرمودید با این همه دلیل و برهان و مدرک باید زبان در کام گرفت و دم برنیاورد.چرا مردم رو نادان فرض میکنیم. تو مملکت اسلامی این طوری همه چیز عکس نمایش داده بشه؟ آخه به کجای آدم فشار نمیاد؟
میر حسین که از وفا داران به اسلام و ایران و آرمانهای امام است را با این هجمه تخریب میکنیم که چه بشود؟بابا مابا نظام ، با رهبری ، باقانون اساسی، با اسلام، با آرمانهای امام(ره)، با اساس و ستون های نظام مشکلی نداریم؟ اما قانون به ما میگه حق انتخاب، شرکت در انتخابات، اظهار نظر و انتخاب رئیس جمهور، و... داریم و اماممان هم فرمود \"میزان رای ملت است\" پس چرا؟ (171790)
 
هادی
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۶:۵۹:۴۹
اما بیانیه ها و حرکات موسوی 180درجه با حرفهای شما مغایرت داره \"اگر مغرضانه نخونید\"
چی چرا؟
دوستان عزیز شما چرا نمیخواید حرف 24میلیون آدم رو بشنوید؟چرا نمیخواید به رأی اکثریت احترام بذارید؟
کدوم تقلب؟چرا بعد از اینهمه مدت حتی یک برگ سند هم ارائه نشده؟چرا الکی دنبال هوچی گران راه میافتید و یه کم منطق رو چاشنی حرفهاتون نمیکنید؟
مطمئن باشید این قبری که سرش گریه میکنید هیچ مرده ای داخلش نیست (172178)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۷:۰۹:۲۶
آقا حمید رضا
موسوی بایداین وفاداری را در عمل ثابت میکرد نه در شعار (که ظاهرسازی همونه که دست دولت رو از پشت بسته)
ما هم میگیم قانون میگه حق انتخاب. پس به انتخاب ملت احترام بذار. لطفاً (172189)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۷:۱۳:۰۵
ظاهراً اغلب ما اهداف و حرفمون یکیه. فرق سر مصداقه. میگی موسوی انقلابیه؟ خوب منم میگم احمدی نژاد انقلابی. حق ندارم؟ (172194)
 
زینب
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۰۴:۳۸:۰۵
ما هم میگیم خوبه که احمدی نژاد انقلابی باشه . نه اینکه بخواد کل انقلاب باشه . مسئله اینه ... (172697)
 
شعرباف
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۳:۱۶:۲۰
اصلا دعوا جناحها سر آراء مردم نیست بلکه بحران آفرینی به علت حذف یک جنا ح از حاکمیت ومقاومت آن جناح می باشد رهبری چنانکه درنماز جمعه فرمودند از آبروی خود مایه گذاشتند تا رفع بحران شود واین ظاهرا\" به نفع جناح حاکم تمام شد ولی رهبری با تدبیری از ایشان سراغ داریم بعد از رفع بحران به حساب تندروهای جناح حاکم هم خواهد رسید (171793)
 
خليل
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۳:۲۴:۱۹
هركه خربزه ميخورد پاي لرزش هم بايد بايستد شما حضرات\" راست رو\" باور نكرديد كه مملكت گرداني به شيوه احمدي نزادي به كجاها ختم خواهد شد وهنوز هم بسياري ازشما اين شيوه را به شيوه هاي علمي (در همه زمينه ها)ترجيح مي دهيد پس باشيد تا آخر خوش اين شاهنامه را هم ببينيد (171804)
 
هادی
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۷:۰۵:۵۸
شیوه علمی رو شما میتونید توضیح بدید؟شیوه علمی اینه که در طول دوران تبلیغات حتی یک برنامه هم ارائه نکنید و فقط به تخریب دولت بپردازید و دو روز مونده یه کتابچه بیارید و مثلاً برنامه ارائه کنید؟
شیوه علمی اینه که یک عده خاص به هرقیمتی بیت المال رو غارت کنن و به مردم خیانت کنن.یا اینکه آمارها رو جعل کنی و دیگران رو متهم به دروغ کنی چون در حرف راست برگ برنده ای نداری.
آخر شاهنامه رو دیدیم و خوندیم که بهش رأی دادیم و خداروشکر خربزه ای که موسوی برای ایران در نظر گرفته بود در کام ملت فرو نرفت تا لرزی داشته باشیم. (172185)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۳:۵۴:۳۷
مشكل اين است كه خيلي از تهراني ها بر خلاف ما شهرستاني ها با كلاسن و اطلاعاتشون رو از ماهواره مي گيرن و لذا خيلي از آن چيز هايي كه اونا ميشنون ما نمي شنويم. و خيلي از چيزهايي كه ما مي بينيم و ميشنويم رو اونا نمي بينن و نمي شنون و يا نمي خواهن بفهمن! (171840)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۳:۳۲:۱۹
قربانت گردم در بين اين شلوغي بين دو جناح،شما ديگر با طرح مسائل قومي تفرقه بيشتر بين مردم نياندازيد. (173437)
 
شيما
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۳:۵۵:۰۸
باآسمان ريسمان بافتن و ادعاي بيهوده بدون مدرك در انتخابات پروزه ايي از پيش طراحي شده بود كه با هدف نشانه گرفتن اصول ومباني انقلاب ومايه گذاشتن از امام صورت گرفت جالب اينجاست كه قضيه وجود تقلب در انتخابات چند روز قبل از انتخابات از سوي جريان موسوي به طرز ناشيانه اي مطرح شد حال سوال اينجاست كه از بعد از انقلاب انتخابات متعددي بر اساس همين قانون وبا همين روند در دولت موسوي در كشور انجام شده وتقلبي در كار نبوده پر واضح است اين جريان با ايجاد جنگ رواني نظير ادعاي تقلب در انتخابات بقول سعيد حجاريان آنقدر بحث تقلب را مطرح مكنيم كه افكار عمومي باور كنند تقلب صورت گرفته است و ايجاد آشوب هاي خياباني و..... با كمك وپشتيباني دشمنان نظام سعي در براندازي وايجاد انقلاب رنگين را در سرداشتند كه در نهايت با فرمايشات روشنگر مقام معظم رهبري مثل گذشته دست فتنه كوتاه گرديد وچهره پليد ادعاي قانون مداري و پيروي از خط امام وانقلاب گرچه با صرف هزينه هاي گزاف منجمله ريختن خون تعداي از هموطنان آشكار گرديد مكرو ومكروالله والله خير الماكرين (171843)
 
ميلاد
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۴:۱۰:۲۲
فقط به يك سوال بنده پاسخ قانع كننده بدهيدچرا همه قانون گرايي ها بعد از 22خرداد وتازه آنهم فقط در محدوده قضاياي انتخابات شروع شد چرا هيچكدام از شما برادران جناح راست به بي قانوني هاي قبل از انتخابات كه دليل اصلي راي آوري روستايي شد حساسيت نداشتيد و چرا با مصلحت انديشي مجال قانون گريزي هاي پي در پي را براي دولت فراهم نموديدوچرا هنوز در مقابل بازداشت غير قانوني مخالفانتان سكوت پيشه كرده ايد ؟جز اين است كه شما دين و اخلاق و قانون را مصادره به مطلوب كرده ايد ؟ (171864)
 
ناشناس
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۴:۱۱:۳۴
مقاله جالب ومتقنی بود از الف بخاطر حفظ بیطرفی واعتقاد به اصل نظام ممنونم (171865)
 
بهنور
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۴:۱۳:۵۵
باز هم میگم. سایت الف خجالت بکش و اینقدر با درج این مطالب مردم را به سخره نگیر. اگر به آزادی و دموکراسی اعتقاد دارید نظرمو نمایش خواهید داد (171871)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۴:۱۹:۱۳
احمدی نژاد برای جمع آوری آرا زمان اتنخابات دم از دزدی مسئولین تراز اول مملکت زد چرا قبل از انتخابات اینارو نگفت ؟! اگر دروغگو نیست حالا که انتخابات تمام شده حرفاشو ثابت کنه ، از طرفدارانش خواهش ميکنم يه کم فکر کنند. (171880)
 
هادی
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۷:۱۴:۵۰
شما یه کم فکر کنید.
چون حقیقت رو باید به مردم میگفت و اگر نمیگفت شاید مملکت به نابودی کشیده میشد.مطمئن باش باهاشون برخورد کرده و دستشون رو کوتاه کرده که دارن خودشون رو میکشن (172195)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۴:۴۰:۳۸
برخی آقایان کاسه داغ تر ازآش شده اند میرحسین رابیشتر ازاین خراب نکنید وی به نظام خیلی دلسوز تر ازبعضی هاست که در دوران دفاع مقدس درکشورهای اروپایی حال می کردند اما الان انقلابی ترازانقلابیون ومبارزین انقلاب شده اند ضمنا چرا قانون را برای وی می خواهید آیا دولت ، برخی اعضای شورای نگهبان ، صدا وسیما و.... براساس قانون رفتار می کنندبخصوص درجریان انتخابات؟ (171924)
 
افشار
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۴:۴۱:۵۹
صدا و سیما و کلیه منابع ارائه اطلاعات را مصادره کرده اید و هر چه دل تنگتان میخواهد از این مراجع صادر میکنید و اجازه پاسخ دادن هم به هیچکس نمی دهید ! اگر راست میگویید یک هزارم زمانی را که به خود اختصاص داده اید را در اختیار دیگران قرار دهید تا ...روی شود هر که در او غش باشد. (171914)
 
هادی
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۷:۱۷:۰۶
اگر ظرفیت استفاده رو داشتن حتماً این فرصت داده میشد اما در جریان مناظره ها ادب و منش خودشون رو به رخ ملت کشیدن (172199)
 
سلیمانی
۱۳۸۸-۰۴-۱۵ ۱۱:۲۲:۳۷
آقای حداد عادل به آقای موسو ی پیشنهاد مناظره دادند ، ایشان قبول نکردند. آقای موسوی یک برنامه زنده بدون کارشناس می خواستند که همان حرف های بیانیه هایشان را دوباره تکرار کنند و کسی هم نباشد جوابشان را بدهد. اگر دلایل مستند و محکم داشتند چرا در جلسات شورای نگهبان و هیئت ویژه شرکت نکردند؟ چرا اینقدر به رسانه کردن تهمتها یشان اصرار دارند؟ چرا برای بازشماری آرا نماینده نفرستادند؟

در ضمن متن جالبی بود. ممنون (175792)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۴:۵۸:۱۱
مي بينم الف هم داره كمي منصفانه حرف مي زنه (171960)
 
محمد
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۵:۱۰:۴۱
اولا از تحلیل شما استفاده کردم چون جوانب امر را دیدید
ثانیا با توجه به فرمایشاتتون در پله اول اختلاف بین دو نامزد معترض و شورای نگهبان و دولت هستیم چون نتونستیم توافقی بین اونها ایجاد کنیم تا دشمنیها از بین برود

با تشکر از تحلیلهای خوبتون (171982)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۶:۱۵:۲۷
نویسنده می نویسد چطور طرف مقابل حل مشکلاتی مثل رد صلاحیت و یا تقاضای ابطال انتخابات را از ایت الله خامنه ای می خواهند و در عین حال ولایت فقیه را قبول ندارند پاسخ ساده است صرف نظر از قبول داشتن یا قبول نداشتن در حال حاضر ولایت فقیه حاکم و قدرت در دست اوست نمی شود که مثلا ابطال انتخابات را مثلا از ایت الله اردبیلی که قدرتی ندارد خواست امیدوارم منتشر کنید چون برخی برای خودشان استدلالات مسخره ارائه می کنند و چون اجازه جواب داده نمی شود معمولا فکر می کنند حرف شان جواب ندارد (172106)
 
علیرضا
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۷:۰۸:۱۸
شفافیت خوب است و اطلاع رسانی و محرم دانستن مردم عالی است اما در خصوص این انتخابات باید با انتخابات های قبلی مقایسه بشود و بعد قضاوت بکنیم . چرا که روند انتخابات تقریبا مثل قبل بوده و شاید کمی شفاف تر. فقط این دوره بود که به خاطر جوسازی های زیادی که از قبل شده بود این بساط راه افتاد . واین عدم شفافیت باید در یک فضای مناسب تر که التهابات خوابید بررسی شود . الان هر مطلبی که گفته شود موضع گیری محسوب خواهد شد له یا علیه هرکدام از نامزدها . پس می بینیم که روند انتخابات تقریبا همیشه همینطوری بوده ولی قرار بود یه اتفاقی در این دوره بیافتد که این همه دردسر شروع شد و ما به فکر شفافیت افتادیم . همه ما یادمان هست که وقتی آقای کردان به عنوان وزیر کشور انتخاب شد از همان موقع گفتند که احمدی نژاد کردان را آورده که در آرا دخالت داشته باشد و یکی از دلایل بررسی مدرک کردان هم همین بود.
در خصوص مجوز تجمع حتما کسی توقع ندارد که به یک کار غیر قانونی باید مجوز هم داده میشد. بله اگر اول از مسیر قانونی و شورای نگهبان مطالبات پیگیری می شد و کسی قانع نمی شد حق با کسانی بود که می خواستند تجمع برگزار کنند اما در ابتدای امر که نمی شود یک کار غیر قانونی کرد و اسمش را مطالبات مدنی گذاشت . در ضمن وقتی همه روز 25 خرداد راهپیمایی عظیم و آرام را دیدند گفتند ایکاش مجوز داده می شد ولی کسی پیش بینی نمی کرد که حتما آرام خواهد بود و تازه در لوای همان راهپیمایی و هنگام اتمام تجمع بود که اغتشاش گران وارد عمل شدند و خسارات زیادی زدند و همان شب 7 نفر کشته شدند .
در خصوص صدا و سیما هم آقای توکلی باید یادشان باشد که قبلا چطوری عمل می شد و الان چگونه . ما که یادمان نرفته برنامه زنده آقای توکلی که رقیب هاشمی بود را به خاطر انتقاد از هاشمی قطع کردند .
در خصوص سخنرانی میدان ولیعصر هم با انکه مشخص شد بی انصافی کردند و وارونه جلوه دادند صحبت های احمدی نژاد رو و معلوم شد در فیلمی که دوباره پخش شد ایشان گفتند 40 میلیون پیروز داریم و خطاب به اغتشاش گران که چهارتا هم خس و خاشاک . اما بعد از روشن شدن بازهم همه به همان روال بی انصافی می کنند . حتی آقای توکلی که در برنامه تلویزیونی این مسئله را مطرح کرده بود باید به خاطر این اشتباه بعدا عذرخواهی می کرد .
به هر حال امیدوارم در یک فضا و موقعیت مناسب به همه زوایا با شفافیت و انصاف پرداخته شود. (172188)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۱۷:۱۰:۱۵
در اين انتخابات تنها چيزي که ثابت شد اين بود که مردم نامحرمند و نبايد از اصل ماجرا اطلاع داشته باشند. مردمي که در تمامي شرايط و بحرانهاي اين 30ساله حضور داشته و تمام هست و نيست خود را نثار اين انقلاب و سرافرازي ميهن خويش نمودند.
اما هيچ يک از کانديداها و سران نظام ، صدا و سيما و حتي رسانه هاي مطلع مردم را امين خود ندانستند که ساده و بي غش به آنها بگويند اين اختلاف سليقه‌اي! که نامزدهاي محترم از آن سخن مي‌گويند چيست و تا چه حد است که آنها را وادار به پرده‌دري و بردن آبروي خود نزد مردم نموده است که هر طور که هست يا آن يک نفر يا يکي از اين سه نفر اصرار بر رسيدن به مسند رياست جمهوري را دارند. اگر هر دو گروه براي خدمت به انقلاب و اسلام پا به عرصه گذاشته اند و براي خط امام مبارزه مي‌کنند پس چرا براي هر يک از دوگروه اين امر ، يعني رسيدن به سکان رياست جمهوري که از ديدگاه و فلسفه امام تنها بار مسئوليتي بيش نيست آنچنان اهميت دارد که حاضرند همه چيز حتي اصل نظام را هم فدا کنند؟!
مردم حق دارند بدانند اين اختلاف فراوان بين مسئولان بلند پايه نظام چيست و براي چه آرامش و آسايش فردي و اجتماعي مردم اينچنين بر هم ريخته است؟! (172191)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۲۱:۱۱:۰۷
agha shoma ba in manteghat bayad modarese hoze gheire elmie beshi (172399)
 
عباس
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۲۲:۵۶:۵۴
دوست عزيزي كه ميگه: ( راهپيمايي به قصد آشوب و با حمل سلاح مجاز نيست عزيز دل برادر. آقايان اگر سلاح بر نمي داشتند و غسل شهادت نمي كردند قطعا مي توانستند راهپيمايي هم بكنند) مثل اينكه برادر عزيزم نبودي ونديدي تو راهپيمايي هايي كه قبل از نماز جمعه بود مردم تو سكوت كامل حركت ميكردند و شعار هاشون رو كاغذ و پارچه نوشته بودند و به ارامي هم تمام ميشد دست عزيزم منصف باش ( ممنون ميشم يك بار هم كه شده نظر بنده را تاييد كنيد ) (172472)
 
طبا
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۲۳:۴۴:۴۱
با تشكر از متلب عاقلانه و به دور از تعصب شما
فقط مي خواهم يك مطلب را به آقاي موسوي بگويم :
جناب آقا مگر خود شما نبوديد كه 1 ماه قبل از انتخابات در مصاحبه با مجله \" اشپيگل\" اقرار كرديد كه شما در اين انتخابات شكست خوده هستيد
آقاي موسوي من برايتان متاسفم ! (172524)
 
علی
۱۳۸۸-۰۴-۱۰ ۲۳:۴۹:۱۶
تحلیل درست و بجایی می باشد اما اجازه می خواهم چند مرود را به آن اضافه کنم:
اولا مقامات نباید تصور کنند که قانون فقط برای مردم نوشته شده است و خودشان مستثنی هستند مانند همین که شورای نگهبان باید بی طرفی خود را در انتخابات به مردم نشان داده باشد تا بتواند با بی طرفی نیز در انتخابات نظارت و بعد قضاوت کند ک بدون شک چنین قضاوتی نیز از سوی تمام مردم پذیرفته خواهد شد همچنان که در انتخابت سی ساله گذشته پذیرفته شد.
2- مقامات باید بر اصول و حقوقی که عامه مردم را در بر می گیرد بیشتر توجه داشته باشند وگرنه احزاب و قدرتمندان در حکومت که خودشان همه چیز دارند لذا ملاک و معیار من برای رعایت قانون در هر دولتی نگاه دولت مردان به عامه مردم و حقوق آنان است. بنظر من دولت باید حق تجمع را به معترضین براساس اصل 27 قانون اساسی می داد که نداد.
3- رسانه های دولتی ورسمی نباید بر روی معترضین بسته شود همین بزرگترین اشتباه نا بخشودنی است. با کدامین قانون رسانه ملی و خبرگزاریهای ملی حق دارند از اعتراض من شهروند به هر قانونی وبه هر دلیلی جلوگیری گردد. همین باعث می شود فردی که همیشه در چارچوب قانون حرکت کرده است و به نظام معتقد است مجبور شود که برای کسب اطلاعات بیشتر به هر طریق ممکن تلاش کند که در این مسیر احتمال دادن اطلاعات غلط هم به او وجود دارد و از طرف دیگر بدرستی در می یابد که رسانه ملی دروغ می گوید و واقعیت را انکار می کند. ایم مساله عوارض زیان باری دارد که مجال آن در این مطلب نمی گنجد.
4- من به عنوان کسی که به نظام جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارم به صراحت معتقد هستم که به هیچ عنوان نباید دولتها را معادل نظام جمهوری اسلامی ایران شمرد(این درسی که در دانشگاه خوانده ام). بنابراین رای مردم به دولتها یک نوع قرارداد اجتماعی است لذا مردم حق دارند هر موقع که تشخیص دهند دولتها با نادیده گرفتن قوانین که ذکر کردم این قرارداد اجتماعی را نقض کرده است لذا مردم نیز می توانند آن را نقض کنند. این نیست که مردم حق ندارند علیه دولت شعار دهند.
لب کلام این که در جمهوری اسلامی ایران نظام و دولت به غلط یکی تعبیر شده است.

همین مسائل باعث می شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران یک دولت مدرمی تر یا مقبول تر ویا مشروع تر باشد. یعنی برخورد خود دولت با حقوق و قانونین که حقوق مردم را تضمین می کنند این موارد را می سارند.
5- نکته مهمتر از اینها مردم دولت را انتخاب می کنند که امنیت و حقوق آنها را تامین کند لذا اصلا پذیرفتنی نیست که دولتی بگوید امنیت جان و اموال مردمی را که به هر دلیلی معترض هستند به گردن تحریک کننده باشد!
اینها نه تنها ضعف دولت را در حفظ امنیت نشان می دهد بلکه ضعف او را در تفسیر قوانین هم نشان می دهد.

خب حالا خود من خیلی دلم یم خواهد همین حرفها با صدا وسیما در میان بگذارم اما اطمینانی به آن ندارم و به سایت شما ابراز می کنم که حداقل می دانم در جایی یا در مرکز تحقیق و پزوهش مجلس شاید در نظر گرفته شود در صورتی اگر به صدا وسیما گفته شود آن را مصادره و بخشهایی را که به نفع خودشان است پخش می کنند. (172530)
 
مهدي
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۰۰:۰۱:۵۸
چرا فقط كاستي ها رو نوشتيد .
اگه يه مقدار از نكات مثبت رو هم مينوشتيد بد نبود .
مثل اينكه يراي اولين بار وزارت كشور تعرفه هاش شماره سريالي داشت كه مخصوص يك استان چاپ شده بود .
براي اولين بار روي برگ رأي 2 تا مهر ميخورد تا امكان تقلب پائين بياد .
با اينكه متن خوبي بود ولي جاي يه همچين چيزايي خالي بود . (172538)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۰۰:۰۸:۳۰
اگر مملکت قانون دارد , که دارد,احترام به قانئن وظیفه هر فرد ایرانی میباشد چه کاندید ریاست جمهوری باشد چه بغال سر کوجه این افرادی که اعتمادبه مجریان قانون ندارند پس چرا تایید صلاحیتشان را که از همان مجری میباشد را قبول دارن وبه آن میبالند؟ قرار نیست هرجا که به نفعمان رای دادند قبول کنیم وجایی که به ضرر مان باشد آنان راقبول نداشته باشیم. (172543)
 
م.م
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۰۱:۳۶:۴۳
دموکراسی فقط و فقط یعنی ابطال انتخابات... بنده از هر گونه بازشماری آرا اعلام برائت مینمایم... و تا زمانی که رای نیاورم دموکراسی بی معنیست... (172623)
 
جمشيدي
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۰۱:۳۸:۱۹
تنها همان بند 7 (بعني شعار قانون مداري سردادن و در عمل زيرپا گذاشتن قانون) بس است تا يك انتخابات 40 ميليوني را با تمام شكوه و عظمت آن به كام ملت تلخ نمايند و ديديدم كه تلخ كردند. خدا نبخشد و مطمئن باشيد نمي بخشد كساني را كه با نفاق وارد اين انتخابات شدند و شكست را نخواستند كه بپذيرند. بدون شك نظام بايد و بايستي با اينان با شدت و حدت تمام برخورد كند و به اينان هرگز اجازه فعاليت سياسي ندهد. و بلكه بخاطر جرايم و جناياتي كه در حق 70 ميليون راي دهنده اعمال كردند و باعث ريختن خون و غارت اموال مردم و بيت المال شدند، محاكمه و به دستگاه عدالت سپرده شوند. نفرين ابدي مردم بر آنان باد. آمين يا رب العالمين. (172626)
 
احمد
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۰۲:۲۷:۵۴
انتخابات اخیر می تونه از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیره. از جمله فضای بسیار باز زمان تبلیغات، استفاده از نماد رنگی برای اولین بار در انتخابات، بازگشت میرحسین موسوی به صحنه سیاسی، بوجود آمدن یک رقابت جدی بین یک رییس جمهور و کاندید دیگر برای اولین بار ( معمولا در دوره های قبل رییس جمهور در دور دومش رقابت سختی با رقبا نداشت). با اینحال انتخابات انجام گرفت و پس از آن شاهد اتفاقات عجیب تری بودیم که همگان در مورد آن بسیار صحبت کرده و نظر داده اند. من در اینجا می خواهم از منظر دیگر به این انتخابات نگاه کنم: از یک ماه قبل از انتخابات روزنامه کیهان و سایت فارس نیوز مدام از شکست موسوی و پروژه اغتشاش خیابانی خبر دادند، که این نشان دهنده اطلاع از عالم غیب است. همچنین در برخی روزنامه ها و حتی تلویزیون نماد رنگی موسوی به نماد انقلاب های مخملی تشبیه شد. اما گل سرسبد این انتخابات ماجرای مناظره موسوی - احمدی نژاد بود که در آن احمدی نژاد حرفهای عجیبی زد که موجب شروع بحث های داغی در داخل و خارج کشور شد. در آن زمان همگی منتظر اتمام انتخابات و کشیدن این بحث ها به افراد دیگر و از همه مهمتر برخورد مردم و نظام با هاشمی یا احمدی نژاد بودند. به نظر می رسید وقوع این اتفاق غیر قابل اجتناب باشد و هر کسی برای خود در این خصوص پیش بینی می کرد. بسیاری از مردم می دانستند که احمدی نژاد تیر خلاص را به موسوی زده و با پیوند دادن موسوی به صاحبان ثروت ضربه سختی به موسوی زده است که اعلام نتایج انتخابات این مساله را به اثبات رساند. بعد از انتخابات در حالیکه بسیاری از مردم صرفنظر از نتیجه بدنبال ادامه بحث های داغ پیرو مناظره بودند، طبق پیش بینی آگاهان از عالم غیب، آشوب ها (البته بنده در استفاده از این واژه تردید دارم) شروع می شود، وبرای ایجاد آشوب، از انگلیس مسافر می آید، آرش حجازی می آید و حتی به منافقین قرنطینه در پادگان اشرف فرصت هواخوری داده می شود ( در حالیکه در این چند روز من نشنیدم که وزارت خارجه از برادران عراقی در این مورد گله کرده باشد) و هزارن اتفاق دیگر افتاد. اما با این همه یک اتفاق خوب افتاد و آن اینکه ولع مردم برای ادامه بحث های شروع شده در مناظره پس از این قضایا و تلطیف مواضع طرفین کاهش یافته است. آیا آگاهان از عالم غیب این را هم پیش بینی کرده بودند. (172661)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۱۰:۴۳:۵۲
منم معتقدم که احمدی نژاد فضای جامعه رو دو قطبی کرد و جنگ فقیر و غنی راه انداخت این آدم هایی رو که با دل و جون میزنن ماشینای مدل بالارو خورد میکنن ببینین با چه فلسفه ای اینارو قانع کردن که این کارو بکنن؟ (172740)
 
احمد
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۲:۱۶:۳۱
اشکال موسوی این است که با ساده انگاری در موقیتی قرار گرفت که نه راه پیش دارد نه راه پس.
شاید هم جو گیر شد.

اگر جناب آقای موسوی منافع مردم و کشورش برای او مهم بود در یکی از بیانیه هایش بیگانگانرا برای دخالت در امور کشورش محکوم میکرد تا اینقدر مورد حمایت آمریکا وانگلیس قرار نگیرد .
مگر آقای مهندس فراموش کردند که حضرت امام(ره) فرمودند: آنروزی که آمریکا از ما تعریف کند روز عزای ماست.
شاید ایشان به این حمایت افتخار میکنند!

تازه گیریم انتخابات باطل شد ودوباره انتخابات برگزار شد آیا واقعا شما رای میاورید؟ یادوباره شورای نگهبان و وزارت کشور را زیر سوال میبرید ودوباره ابطال انتخابات و....
* آیا بهترنیست کشورهای خارجی برای ما انتخابات برگزار کنند؟!

خداکند آینده او طلحه یا زبیر نباشد (173409)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۳:۱۴:۲۷
مشارکت در بحث (71 اظهار نظر - 57 نظر در صف انتشار - 93 نظر غیرقابل انتشار) (173429)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۳:۱۷:۱۷
bad bakht ha (173430)
 
۱۳۸۸-۰۴-۱۱ ۲۳:۱۷:۳۶
alefe badbakht (173431)
 
سعید
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۰:۱۵:۱۰
چرا هر کسی بعد از انقلاب شخص اجرایی بوده بعدا منافق شده؟
یا دزد یا خاءن؟ چرا مابا مهره های انقلاب این کارو میکنیم؟
چرا هر دسته ای خودشو پیغمبر میدونه باقی رو یا خوارج یا طالبان؟
فیلتر چرا؟ مظلومیت همین نیست که یکیرو بکوبیم و بش فرصت ندیم از خودش دفاع کنه(موسوی و رفسنجانی)؟ زور چرا؟ طرفداری وشیطنت صدا و سیما(رسانه ملی)چرا؟ فیلتر چرا ؟ نا سنجیده حرف زدن و حزبی عمل کردن رییس جمهور چرا؟
عدم اعتراف به اشتباه و معزرت خواهی ونادیده گرفتن مخالف برای چی؟
اقایون از چی میترسن که همه رو یا ساکت میکنن یا ترور؟
انتخابات قبلی برای کروبی چیکار کردن که اینبار برای موسوی بکونن؟
اعتماد مردم از بین رفته.فکری بکنین تا جمهوری اسلامی تبدیل به حکومت اسلامی نشه.
ما رای میدیم تا فکری برای ما بکنن نه اینکه مردم رو اغتشاشگر بگن و بعد خفه کنن (173455)
 
مهدي
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۰۰:۵۳:۴۷
بد نيست يه سوزن به خودن بزني يكي هم به بغل دستيت (173478)
 
یکی از شاگردان سابق شما
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۱۴:۳۹:۴۶
استاد نیازی به پاسخ گوئی شما ندارم با این منطق عجیب شما لابد پینوشه باید راسا اعلام می کرد که دیکتاتور است و از تریبون رسمی ! به سهم خودم اگر روز حسابی باشد حقم را نه فقط از بانیان ظلم که از امثال شما هم مطالبه خواهم کرد (173696)
 
مجتبی
۱۳۸۸-۰۴-۱۲ ۲۳:۳۴:۱۱
من چند نکته را می خواهم بگویم
1- من به میرحسین رای دادم ولی حالا به هیچکدام از طرفین دیگر اعتماد ندارم ولی معتقدم تعداد شرکت کننده ها در انتخابات آینده حالا چه شورای شهر چه مجلس و چه ریاست جمهوری نظر واقعی مردم را نشان خواهد داد
2- امیدوارم عامل یا عاملان اصلی تمام این دردسرها را هرکه هست خدا به زمین گرم بزند
3 تعداد موافقین و مخالفان نظرات بالا جالب است (173835)
 
 
 
 
 
امروز
ديروز
هفته
 
 
 
 
 
 
امروز
ديروز
هفته